Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
628359
Liczba kart ważnych
324927
Liczba głosów ważnych
278538
Liczba głosów nieważnych
46389

Frekwencja w regionie

51.71%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17222 9575
55.60 %
2013 wysokomazowiecki 48041 25875
53.86 %
2007 łomżyński 41765 22472
53.81 %
2001 augustowski 47851 23464
49.04 %
2002 białostocki 116440 59887
51.43 %
2008 moniecki 34799 16980
48.79 %
2011 sokólski 58470 30369
51.94 %
2014 zambrowski 35939 17962
49.98 %
2003 bielski 48432 25310
52.26 %
2004 grajewski 39596 20795
52.52 %
2012 suwalski 29402 15710
53.43 %
2005 hajnowski 39045 19051
48.79 %
2010 siemiatycki 39493 20297
51.39 %
2006 kolneński 31864 17180
53.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl