Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1043492
Liczba wydanych kart
555612

Frekwencja w regionie

53.25 %
40.54 %
42.97 %
45.40 %
47.83 %
50.26 %
52.69 %
55.12 %
57.55 %
59.98 %
62.41 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 61052 36202
59.30 %
2602 jędrzejowski 71943 40559
56.38 %
2603 kazimierski 29251 15062
51.49 %
2604 kielecki 166612 98491
59.11 %
2613 włoszczowski 38203 22834
59.77 %
2661 Kielce 162288 65797
40.54 %
2611 starachowicki 77226 39577
51.25 %
2612 staszowski 60672 36368
59.94 %
2605 konecki 69442 39625
57.06 %
2606 opatowski 45441 29465
64.84 %
2607 ostrowiecki 94501 42311
44.77 %
2610 skarżyski 65847 33255
50.50 %
2608 pińczowski 34411 19537
56.78 %
2609 sandomierski 66603 36529
54.85 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl