Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64665
Liczba wydanych kart
27671

Frekwencja w regionie

42.79 %
39.07 %
40.21 %
41.35 %
42.48 %
43.62 %
44.76 %
45.90 %
47.04 %
48.17 %
49.31 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
220704 Prabuty 10446 4834
46.28 %
220705 Ryjewo 4427 1859
41.99 %
220703 Kwidzyn 8560 3727
43.54 %
220702 Gardeja 6521 3290
50.45 %
220701 Kwidzyn 30171 11788
39.07 %
220706 Sadlinki 4540 2173
47.86 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl