Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
61310
Liczba wydanych kart
30724

Frekwencja w regionie

50.11 %
37.91 %
41.14 %
44.37 %
47.60 %
50.83 %
54.06 %
57.28 %
60.51 %
63.74 %
66.97 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
220102 Bytów 19280 8598
44.60 %
220106 Miastko 15888 6907
43.47 %
220108 Studzienice 2783 1055
37.91 %
220110 Tuchomie 3237 1899
58.67 %
220103 Czarna Dąbrówka 4529 2643
58.36 %
220101 Borzytuchom 2358 1505
63.83 %
220104 Kołczygłowy 3379 1979
58.57 %
220105 Lipnica 4154 2628
63.26 %
220107 Parchowo 2748 1929
70.20 %
220109 Trzebielino 2954 1581
53.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl