Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
960860
Liczba wydanych kart
461303

Frekwencja w regionie

48.01 %
39.82 %
41.40 %
42.98 %
44.57 %
46.15 %
47.73 %
49.31 %
50.89 %
52.48 %
54.06 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17222 9582
55.64 %
2013 wysokomazowiecki 48090 25884
53.82 %
2007 łomżyński 41765 22440
53.73 %
2001 augustowski 47914 23499
49.04 %
2002 białostocki 116449 59888
51.43 %
2008 moniecki 34821 16990
48.79 %
2063 Suwałki 54589 22111
40.50 %
2011 sokólski 58482 30377
51.94 %
2014 zambrowski 36252 18024
49.72 %
2061 Białystok 227738 94407
41.45 %
2003 bielski 48432 25317
52.27 %
2062 Łomża 49590 19747
39.82 %
2004 grajewski 39596 20801
52.53 %
2012 suwalski 29402 15700
53.40 %
2005 hajnowski 39157 19063
48.68 %
2010 siemiatycki 39493 20298
51.40 %
2006 kolneński 31868 17175
53.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl