Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54785
Liczba wydanych kart
28770

Frekwencja w regionie

52.51 %
47.02 %
48.90 %
50.78 %
52.66 %
54.54 %
56.42 %
58.29 %
60.17 %
62.05 %
63.93 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
143301 Węgrów 10531 5197
49.35 %
143304 Liw 6171 3119
50.54 %
143305 Łochów 14227 6689
47.02 %
143308 Stoczek 4193 2117
50.49 %
143309 Wierzbno 2447 1500
61.30 %
143302 Grębków 3634 2008
55.26 %
143306 Miedzna 3407 2242
65.81 %
143307 Sadowne 4943 2756
55.76 %
143303 Korytnica 5232 3142
60.05 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl