Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
32724
Liczba wydanych kart
20772

Frekwencja w regionie

63.48 %
58.59 %
60.09 %
61.59 %
63.09 %
64.59 %
66.10 %
67.60 %
69.10 %
70.60 %
72.10 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
143001 Chlewiska 5226 3412
65.29 %
143003 Mirów 3034 2233
73.60 %
143005 Szydłowiec 15526 9097
58.59 %
143002 Jastrząb 4260 3014
70.75 %
143004 Orońsko 4678 3016
64.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl