Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65208
Liczba wydanych kart
37333

Frekwencja w regionie

57.25 %
50.55 %
52.10 %
53.66 %
55.21 %
56.76 %
58.32 %
59.87 %
61.42 %
62.97 %
64.53 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
142604 Mokobody 4108 2308
56.18 %
142609 Skórzec 5978 3022
50.55 %
142610 Suchożebry 3795 2209
58.21 %
142602 Korczew 2390 1349
56.44 %
142606 Paprotnia 2220 1467
66.08 %
142608 Siedlce 13613 7084
52.04 %
142612 Wodynie 3723 2225
59.76 %
142601 Domanice 2131 1401
65.74 %
142603 Kotuń 6869 3953
57.55 %
142605 Mordy 4989 2623
52.58 %
142611 Wiśniew 4589 2896
63.11 %
142607 Przesmyki 2848 1635
57.41 %
142613 Zbuczyn 7955 5161
64.88 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl