Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
119912
Liczba wydanych kart
66721

Frekwencja w regionie

55.64 %
43.63 %
46.17 %
48.72 %
51.26 %
53.81 %
56.35 %
58.89 %
61.44 %
63.98 %
66.53 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
142502 Gózd 6709 4257
63.45 %
142503 Iłża 12661 5524
43.63 %
142504 Jastrzębia 5456 3473
63.65 %
142510 Skaryszew 11031 6478
58.73 %
142512 Wolanów 6738 4511
66.95 %
142509 Przytyk 5681 3924
69.07 %
142511 Wierzbica 7993 4289
53.66 %
142501 Pionki 15979 7829
49.00 %
142505 Jedlińsk 10810 5805
53.70 %
142507 Kowala 9107 5530
60.72 %
142513 Zakrzew 9631 5572
57.85 %
142508 Pionki 8188 3943
48.16 %
142506 Jedlnia-Letnisko 9928 5586
56.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl