Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35863
Liczba wydanych kart
23609

Frekwencja w regionie

65.83 %
59.88 %
61.31 %
62.74 %
64.17 %
65.60 %
67.04 %
68.47 %
69.90 %
71.33 %
72.76 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
142302 Gielniów 3920 2620
66.84 %
142304 Odrzywół 3332 2472
74.19 %
142306 Przysucha 10485 6286
59.95 %
142307 Rusinów 3605 2511
69.65 %
142308 Wieniawa 4488 3079
68.61 %
142301 Borkowice 3761 2532
67.32 %
142303 Klwów 2860 2066
72.24 %
142305 Potworów 3412 2043
59.88 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl