Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
96348
Liczba wydanych kart
51689

Frekwencja w regionie

53.65 %
43.18 %
45.41 %
47.65 %
49.88 %
52.12 %
54.35 %
56.58 %
58.82 %
61.05 %
63.29 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
141706 Osieck 2872 1678
58.43 %
141707 Sobienie-Jeziory 5174 2234
43.18 %
141704 Karczew 12841 6636
51.68 %
141705 Kołbiel 6524 3635
55.72 %
141701 Józefów 14869 8390
56.43 %
141703 Celestynów 9255 6064
65.52 %
141708 Wiązowna 9104 5344
58.70 %
141702 Otwock 35709 17708
49.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl