Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
73640
Liczba wydanych kart
39166

Frekwencja w regionie

53.19 %
46.17 %
48.74 %
51.30 %
53.87 %
56.44 %
59.01 %
61.57 %
64.14 %
66.71 %
69.27 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
140203 Glinojeck 6443 3517
54.59 %
140202 Ciechanów 5420 2858
52.73 %
140204 Gołymin-Ośrodek 3231 1993
61.68 %
140206 Ojrzeń 3512 2523
71.84 %
140205 Grudusk 3065 1415
46.17 %
140201 Ciechanów 36713 17726
48.28 %
140208 Regimin 4065 2656
65.34 %
140209 Sońsk 6391 3773
59.04 %
140207 Opinogóra Górna 4800 2705
56.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl