Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Środa Śląska, gm.
Kod terytorialny
021804
Numer obwodu
3
Adres
Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Śląskiej, Środa Śląska ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska
Gmina
Środa Śląska, gm.
Powiat
średzki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1166
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
1166
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1130
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
592
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
538
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
538
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
538
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
538
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
58
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
480

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
12 1 KWW Samorządowcy - RAZEM dla Ziemi Średzkiej Krankiewicz Robert Daniel 157
17.03%
N
12 1 KWW Lista Samorządowa Nasza Gmina Hamkało Wiesław Józef 219
23.75%
T
12 1 KWW Gmina Przyjazna Mieszkańcom Malczewska Dorota Teresa 104
11.28%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl