Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Bolesławiec, m.
Kod terytorialny
020101
Numer obwodu
15
Adres
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7, Bolesławiec ul. Górne Młyny 5, 59-700 Bolesławiec
Gmina
Bolesławiec, m.
Powiat
bolesławiecki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1389
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
1389
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1326
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
841
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
485
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
485
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
485
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
485
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
62
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
423

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 1 KKW SLD Lewica Razem Reguła-Gorska Monika Zofia 45
10.64%
N
6 1 KWW Platforma Samorządowa PB Łomański Dariusz Jarosław 71
16.78%
N
6 1 KWW Piotra Romana Stasiak Jan Leon 147
34.75%
T
6 1 KWW Ziemia Bolesławiecka Mosiądz Jan 113
26.71%
N
6 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Pawlikowska Monika Marzanna 47
11.11%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl