Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Wróblew, gm.
Kod terytorialny
101410
Numer obwodu
1
Adres
Publiczne Przedszkole im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie, Wróblew 55b, 98-285 Wróblew
Gmina
Wróblew, gm.
Powiat
sieradzki
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1786
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1720
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
758
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
962
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
961
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
961
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
167
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
794

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 460
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 159
6 KKW SLD Lewica Razem 168
13 KWW Ziemia Sieradzka 7

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
13 2 KWW Ziemia Sieradzka Cholajda Mariusz 3
0.38%
N
13 1 KWW Ziemia Sieradzka Kamińska Krzesisława Teresa 4
0.50%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Zawisza Alfred Jan 39
4.91%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Adamiak Wiktor Wojciech 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Wojtczak-Misiak Katarzyna Maria 3
0.38%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Bakowicz Daniel Krzysztof 1
0.13%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Banasiak Agnieszka Beata 2
0.25%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Celer Elżbieta Maria 123
15.49%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Olszewska Izabela Ewa 5
0.63%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Gawron Lidia Urszula 3
0.38%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Ficner Aleksandra 6
0.76%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Śniegula Andrzej Henryk 122
15.37%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Bruś Sławomir Stanisław 0
0%
N
13 3 KWW Ziemia Sieradzka Ryl Zbigniew Piotr 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Sterna Artur 23
2.90%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL Kuras Alicja Aneta 8
1.01%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Wesołowska Magdalena Agnieszka 4
0.50%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Woźniak Rafał 94
11.84%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL Pawlak Katarzyna Anna 9
1.13%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Misiak Józef 9
1.13%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Wzgarda Michał 336
42.32%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl