Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9, Warta, gm.
Kod terytorialny
101409
Numer obwodu
9
Adres
Szkoła Podstawowa, Rossoszyca ul. Sieradzka 7, 98-290 Warta
Gmina
Warta, gm.
Powiat
sieradzki
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1447
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1400
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
607
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
793
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
2
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
793
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
793
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
128
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
665

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 294
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 157
6 KKW SLD Lewica Razem 30
13 KWW Ziemia Sieradzka 184

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
13 1 KWW Ziemia Sieradzka Janczak Sławomir Józef 23
3.46%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Alberczak Józef 1
0.15%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Rogowski Witold Józef 1
0.15%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Suwara Małgorzata 3
0.45%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Bekalarczyk Elżbieta Barbara 0
0%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Dobrzyński Tomasz Jerzy 17
2.56%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Bukowska Anna Janina 76
11.43%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Marciniak Magdalena Róża 11
1.65%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Rybińska Agnieszka 13
1.95%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Baliński Tomasz Mikołaj 81
12.18%
T
6 2 KKW SLD Lewica Razem Smus Anna Katarzyna 4
0.60%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Małuszyńska Mirosława Józefa 4
0.60%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Wojciechowska Anna Monika 13
1.95%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Kamola Hubert 19
2.86%
T
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Przybyła Robert 98
14.74%
N
13 5 KWW Ziemia Sieradzka Zawiasa Iwona 2
0.30%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Czarnecki Zbigniew Jerzy 21
3.16%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Joachimiak Daniel Paweł 23
3.46%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Żubrowski Krzysztof Andrzej 96
14.44%
T
13 4 KWW Ziemia Sieradzka Góral Dorota 138
20.75%
N
13 3 KWW Ziemia Sieradzka Radziszewska Monika Agnieszka 6
0.90%
N
13 2 KWW Ziemia Sieradzka Baranowski Wiktor Jan 15
2.26%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl