Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Warta, gm.
Kod terytorialny
101409
Numer obwodu
2
Adres
Publiczne Gimnazjum, Warta Świętojańska 5 /sala B/, 98-290 Warta
Gmina
Warta, gm.
Powiat
sieradzki
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
658
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
658
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
670
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
257
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
413
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
413
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
413
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
413
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
9
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
404

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 KWW Strażacy z Samorządem Bajerski Krzysztof Andrzej 31
3.73%
N
1 1 KWW "Przyszłość Gminy i Miasta Warta" Pawlak Radosław 20
2.41%
N
1 1 KWW Zmiana Warty Grześkowiak Andrzej Stanisław 128
15.40%
T
1 1 KWW Alternatywa Nowak Maria 12
1.44%
N
1 1 KKW SLD Lewica Razem Bogusiak Maciej Zdzisław 18
2.17%
N
1 1 KWW Warta 2014 Janas Jerzy Kazimierz 104
12.52%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Szczepaniak Stanisław Mieczysław 91
10.95%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl