Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14, Bolesławiec, m.
Kod terytorialny
020101
Numer obwodu
14
Adres
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 17, 59-700 Bolesławiec
Gmina
Bolesławiec, m.
Powiat
bolesławiecki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1554
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1500
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
820
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
680
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
680
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
680
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
138
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
542

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 39
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 63
4 KW Platforma Obywatelska RP 254
5 KWW Ruch Narodowy 8
6 KKW SLD Lewica Razem 31
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 20
8 KW Narodowego Odrodzenia Polski 0
9 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 123
10 KW Twój Ruch 4
11 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” 0

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
9 9 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY NALICHOWSKI Jerzy Kazimierz 3
0.55%
N
9 8 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KUPCZAK Elżbieta Maria 1
0.18%
N
8 4 KW Narodowego Odrodzenia Polski DUBLAŃSKI Kacper Jacek 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość WILK Marcin Feliks 2
0.37%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość KREDKOWSKI Andrzej 22
4.06%
N
10 3 KW Twój Ruch ABRAMCZYK Kornelia Ewa 1
0.18%
N
10 2 KW Twój Ruch DĄBROWSKI Jan 0
0%
N
9 10 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY ZIELIŃSKI Jerzy Andrzej 37
6.83%
N
10 1 KW Twój Ruch JĘDRASZKO Janusz 2
0.37%
N
10 4 KW Twój Ruch ANDREJKÓW Ewa Jolanta 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KOPEĆ Franciszek Tadeusz 4
0.74%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL DULNIK Jerzy Stanisław 2
0.37%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL SZEWCZYK Bernadetta Beata 3
0.55%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 26
4.80%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL OTROCIUK Barbara 2
0.37%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL BAĆKO Sylwester Ryszard 3
0.55%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL HUK Kazimierz 6
1.11%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL SMOLIŃSKI Wojciech Bartłomiej 6
1.11%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL JASIŃSKI Andrzej 5
0.92%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL MAJKOWSKI Władysław 5
0.92%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL DUMIN Joanna 2
0.37%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL SITNIK Ondrasz Bogumił 2
0.37%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL SZYSZKA Monika Małgorzata 2
0.37%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL GRZELAK Katarzyna Aneta 1
0.18%
N
8 3 KW Narodowego Odrodzenia Polski GOLCZYK Klaudia Katarzyna 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość MIKITA Alicja 1
0.18%
N
10 5 KW Twój Ruch KWIATKOWSKI Paweł Zbigniew 1
0.18%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość ROZPĘDOWSKA Elżbieta 2
0.37%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość ZEMBIK Teresa 1
0.18%
N
8 2 KW Narodowego Odrodzenia Polski KUZAK Grzegorz 0
0%
N
11 1 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” KMIECIK Henryk Ryszard 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KAMIŃSKI Michał Marek 1
0.18%
N
11 5 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” KUŹNIAR Dominik 0
0%
N
8 1 KW Narodowego Odrodzenia Polski STEMLER Anetta Elżbieta 0
0%
N
11 4 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” NAJDA Angelika 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MAGDZIARZ Rafał Paweł 1
0.18%
N
11 3 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” GRZĄDKO Janusz 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WIELICZKO Agnieszka Edyta 2
0.37%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SŁOCIŃSKA Grażyna Elżbieta 1
0.18%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke STRZELECKI Bogusław Krzysztof 2
0.37%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WITCZAK Klaudia Monika 10
1.85%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP ŁASICA Dominika Bogumiła 3
0.55%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość CHRZAN Bogusław 1
0.18%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość GORCZYŃSKA Iwona Irmina 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość SKOWROŃSKI Janusz Piotr 1
0.18%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość GĘBORYS Dagmara Helena 0
0%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP OBRĘBALSKI Marek Adam 4
0.74%
T
4 1 KW Platforma Obywatelska RP PRZYBYLSKI Cezary Adam 236
43.54%
T
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość POTOCKI Jacek Krzysztof 3
0.55%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP WIĘCKOWSKI Andrzej Włodzimierz 0
0%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP BRODNIAK Roman Marek 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP KRAWCZYK Iwona Małgorzata 3
0.55%
T
4 8 KW Platforma Obywatelska RP SERAFIŃSKA Danuta 0
0%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP GRZEŚKÓW Alicja Teresa 0
0%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP PAPAJ Hubert Wojciech 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem MALCZUK Grażyna Elżbieta 5
0.92%
N
5 2 KWW Ruch Narodowy WILK Karol 0
0%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy WINNICKI Robert Artur 6
1.11%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP SAWICKA Anna Barbara 1
0.18%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP MARCONI Wiktor 3
0.55%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP WOJCIECHOWSKA Alina Stefania 4
0.74%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy SUDÓŁ Amanda Maria 1
0.18%
N
5 10 KWW Ruch Narodowy URBANIAK Krzysztof Józef 1
0.18%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy DEPKIEWICZ Marta 0
0%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy SZCZEPANIAK Mateusz Dawid 0
0%
N
5 9 KWW Ruch Narodowy DZIENIS Justyna 0
0%
N
5 6 KWW Ruch Narodowy DEPKIEWICZ Marcin Leszek 0
0%
N
5 8 KWW Ruch Narodowy POGŁÓDEK Rafał Karol 0
0%
N
5 7 KWW Ruch Narodowy BARAN Dominika 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem ZAKRZEWSKA Elżbieta 2
0.37%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem TYSZKIEWICZ Grzegorz Feliks 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem ZIÓŁKOWSKA Justyna Małgorzata 5
0.92%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem KAWA Kazimierz Franciszek 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem JANIK Kazimierz 5
0.92%
T
6 5 KKW SLD Lewica Razem MATEJEWICZ Katarzyna 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem PONIŹNIK Olgierd 10
1.85%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem KWIATKOWSKA Marta 3
0.55%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem ŻYLEWICZ Tomasz Łukasz 1
0.18%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem OWOC Tadeusz Henryk 0
0%
N
11 2 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” NIEDZIELSKA Joanna 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MARCINIK Grzegorz Jan 0
0%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OLEJNIK Magdalena Pola 3
0.55%
N
9 6 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SZEFFS Irena Ewa 2
0.37%
N
9 7 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SEMENIUK-OLCHAWA Karolina Marta 0
0%
N
9 5 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY STACHOWICZ Honorata 0
0%
N
9 4 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SYPOSZ Jolanta Elżbieta 0
0%
N
8 5 KW Narodowego Odrodzenia Polski PYRZYŃSKI Piotr 0
0%
N
9 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY ROMAN Piotr 77
14.21%
N
9 3 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KAZIÓW Ludwik Stanisław 3
0.55%
N
9 2 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY GIERUS Wiesław 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl