Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Dobryszyce, gm.
Kod terytorialny
101202
Numer obwodu
3
Adres
Szkoła Podstawowa, Blok Dobryszyce ul. Kolejowa 24, 97-505 Dobryszyce
Gmina
Dobryszyce, gm.
Powiat
radomszczański
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1160
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1105
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
473
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
632
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
3
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
632
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
632
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
128
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
504

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 162
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 111
4 KW Platforma Obywatelska RP 178
6 KKW SLD Lewica Razem 36
13 KW "Razem dla Radomska" 12
15 KW Radomszczańskie Porozumienie Społeczne 5

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
4 2 KW Platforma Obywatelska RP PAWŁOWSKI Bogdan 10
1.98%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP DZWONEK Małgorzata Agnieszka 124
24.60%
T
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość GRYGLEWSKA Klaudia 8
1.59%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem WILKOSZEWSKI Jerzy 1
0.20%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem LASKOWSKI Zdzisław Bartłomiej 17
3.37%
N
15 3 KW Radomszczańskie Porozumienie Społeczne KONIECZNA Edyta Maria 2
0.40%
N
15 2 KW Radomszczańskie Porozumienie Społeczne POWROŹNIK Dorota 3
0.60%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP ZYGMA Janusz Piotr 38
7.54%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość GAL Agnieszka Maria 29
5.75%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość SKUPIŃSKI Zbigniew Jan 3
0.60%
N
15 1 KW Radomszczańskie Porozumienie Społeczne ZIEMBA Kazimierz Janusz 0
0%
N
13 5 KW "Razem dla Radomska" CHORÓBSKI Arkadiusz Jan 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość CHWILCZYŃSKI Mieczysław Szymon 6
1.19%
N
13 4 KW "Razem dla Radomska" WOJTAN Lidia Renata 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość SOWA Marcin Piotr 45
8.93%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość SEWERYNEK Bożena 20
3.97%
T
13 3 KW "Razem dla Radomska" NIEMIEC Adrian Łukasz 2
0.40%
N
13 2 KW "Razem dla Radomska" PŁOMIŃSKA Patrycja Kinga 5
0.99%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL MARCZAK Ewa Wioletta 14
2.78%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL KAJER Małgorzata Teresa 12
2.38%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL LIS Sylwia Krzysztofa 7
1.39%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL BARDA Krzysztof Jan 11
2.18%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL KACZMAREK Jerzy Wojciech 118
23.41%
T
13 1 KW "Razem dla Radomska" ZIEMBA Wojciech Marcin 5
0.99%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem JARZĘBSKA Klaudia 2
0.40%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem SKUPIŃSKA Aleksandra Małgorzata 2
0.40%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem KULKA Ewa 14
2.78%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem GAWORSKI Tadeusz 0
0%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP MISZCZYK Anna Barbara 0
0%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP BIAŁEK Henryk Czesław 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP BARDA-CHEBES Daria Mieczysława 6
1.19%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl