Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Łęki Szlacheckie, gm.
Kod terytorialny
101005
Numer obwodu
4
Adres
Publiczne Gimnazjum w Tomawie, Tomawa 26, 97-352 Łęki Szlacheckie
Gmina
Łęki Szlacheckie, gm.
Powiat
piotrkowski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
571
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
530
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
176
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
354
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
354
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
354
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
92
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
262

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 89
2 KW Demokracja Bezpośrednia 6
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 72
4 KW Platforma Obywatelska RP 23
5 KWW Ruch Narodowy 7
6 KKW SLD Lewica Razem 46
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 6
9 KWW Rolnika Marka Wojtery 4
10 KW Samoobrona 6
11 KW Twój Ruch 3

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 Komitet Wyborczy PSL Mazur Marek Marian 30
11.45%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Witaszczyk Stanisław 13
4.96%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL Kałuzińska Danuta 4
1.53%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Gandziarek Jolanta 6
2.29%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Pawlak Włodzimierz Jerzy 4
1.53%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Zbonikowska-Goździewicz Elżbieta Irena 4
1.53%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Beśka-Więcek Kinga Katarzyna 2
0.76%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Kolończyk Jan Witold 4
1.53%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL Kociołek Piotr Antoni 3
1.15%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL Stanik Marek 2
0.76%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL Sawicka Monika Anna 3
1.15%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL Kocimowski Zygmunt 14
5.34%
N
2 1 KW Demokracja Bezpośrednia Kamińska Magdalena Maria 1
0.38%
N
2 2 KW Demokracja Bezpośrednia Nosek Marcin Tomasz 2
0.76%
N
2 3 KW Demokracja Bezpośrednia Siekierska Klaudia Ewelina 2
0.76%
N
2 4 KW Demokracja Bezpośrednia Czwajda Łukasz 1
0.38%
N
2 5 KW Demokracja Bezpośrednia Bawolska-Kokoszkiewicz Agnieszka Monika 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Rusiecki Mariusz Robert 16
6.11%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Witczak Witold Jacek 3
1.15%
T
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Włóka Marek Konstanty 4
1.53%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Dróżdż Beata Zofia 8
3.05%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Grabowski Piotr 18
6.87%
T
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Matyśkiewicz Sławomir 1
0.38%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Wysocka Agnieszka Katarzyna 2
0.76%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Sikorska-Lankiewicz Iwona Ewa 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość Choróbska Monika Karolina 0
0%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość Migdalska Grażyna 2
0.76%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość Dędek Paweł Damian 13
4.96%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość Lech Bogusław Artur 5
1.91%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP Kula Włodzimierz Stanisław 6
2.29%
T
4 2 KW Platforma Obywatelska RP Zacharewicz Jacek Paweł 1
0.38%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP Mizgalska-Dąbrowska Anna Arleta 3
1.15%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP Czapla Andrzej Wiesław 4
1.53%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP Żuraw Beata Janina 1
0.38%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP Derwisiński Jacek Jerzy 1
0.38%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP Wyciszkiewicz Marek Robert 0
0%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP Piechocki Konrad Robert 2
0.76%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP Gronostaj-Urbańska Ewa 1
0.38%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP Cłapa Ewa Maria 0
0%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP Gajzler Bogusława 0
0%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP Sokalski Jacek Marian 4
1.53%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy Gust Tomasz Stanisław 0
0%
N
5 2 KWW Ruch Narodowy Strzelecki Bartosz Roman 0
0%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy Jędrachowicz Anna Maria 0
0%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy Turek Michał Roman 0
0%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy Sobczak Justyna 7
2.67%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Karcz Tadeusz 35
13.36%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Sztajerowska Anna Ewa 1
0.38%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Molik Urszula Maria 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Chałada Sławomir Ryszard 1
0.38%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Opala Rafał Marcin 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Wojtania Agata 8
3.05%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Łopusiński Paweł Robert 1
0.38%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Simura-Sętkowska Anna Maria 0
0%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem Sońta Mariusz Zbigniew 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem Rzepecka Ewa Dorota 0
0%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem Stasiak Adrian Marek 0
0%
N
6 12 KKW SLD Lewica Razem Mruklik Hubert Marek 0
0%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Kędzierski Lech Tomasz 1
0.38%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Utecht Greta 1
0.38%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Pierzynka Michał 2
0.76%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Trzonek Karolina 1
0.38%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Janiak Marcin 1
0.38%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Lis-Marciniak Agata Pamela 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Lutomski Dawid Sebastian 0
0%
N
9 1 KWW Rolnika Marka Wojtery Miller Jadwiga 2
0.76%
N
9 2 KWW Rolnika Marka Wojtery Sobczak Adrian 0
0%
N
9 3 KWW Rolnika Marka Wojtery Radwański Krzysztof Piotr 0
0%
N
9 4 KWW Rolnika Marka Wojtery Ulanowska Karolina 0
0%
N
9 5 KWW Rolnika Marka Wojtery Rydzewski Mariusz 1
0.38%
N
9 6 KWW Rolnika Marka Wojtery Stolarczyk Sylwester Sławomir 0
0%
N
9 7 KWW Rolnika Marka Wojtery Rosiak Tomasz 0
0%
N
9 8 KWW Rolnika Marka Wojtery Orczykowska Helena 1
0.38%
N
10 1 KW Samoobrona Babczyński Kazimierz Edmund 1
0.38%
N
10 2 KW Samoobrona Sikora Stanisław 0
0%
N
10 3 KW Samoobrona Maciołek Włodzimierz 0
0%
N
10 4 KW Samoobrona Kleszczyńska Aleksandra Magdalena 0
0%
N
10 5 KW Samoobrona Gryś Włodzimierz 0
0%
N
10 6 KW Samoobrona Trzecianowska Joanna 0
0%
N
10 7 KW Samoobrona Nowaczyk Krzysztof Tomasz 0
0%
N
10 8 KW Samoobrona Stępień Waldemar 1
0.38%
N
10 9 KW Samoobrona Adamczyk Elżbieta Eugenia 0
0%
N
10 10 KW Samoobrona Komuńska Maria Grażyna 1
0.38%
N
10 11 KW Samoobrona Zajda Monika Elżbieta 3
1.15%
N
10 12 KW Samoobrona Wolankiewicz Zbigniew Józef 0
0%
N
11 1 KW Twój Ruch Kowalczyk Mariusz Krzysztof 0
0%
N
11 2 KW Twój Ruch Pirek Barbara Ewa 0
0%
N
11 3 KW Twój Ruch Nowak Marek 1
0.38%
N
11 4 KW Twój Ruch Szałapska Marlena Anna 0
0%
N
11 5 KW Twój Ruch Matusiak Lech Wojciech 0
0%
N
11 6 KW Twój Ruch Nowak Sylwia Anna 1
0.38%
N
11 7 KW Twój Ruch Domaracki Lech Waldemar 1
0.38%
N
11 8 KW Twój Ruch Cieślak Justyna Magdalena 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl