Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Aleksandrów, gm.
Kod terytorialny
101001
Numer obwodu
5
Adres
Szkoła Podstawowa w Skotnikach, Skotniki 4, 26-337 Aleksandrów
Gmina
Aleksandrów, gm.
Powiat
piotrkowski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
614
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
579
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
138
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
441
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
441
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
441
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
53
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
388

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 146
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 22
6 KKW SLD Lewica Razem 6
13 KWW Przymierze Samorządowe 43
14 KWW "Przyjazny Powiat" 171

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
13 5 KWW Przymierze Samorządowe GRACZYKOWSKI Cezary Franciszek 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość DOLOT Grzegorz 1
0.26%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość GRZEJSZCZAK Katarzyna 0
0%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość WOREK Stanisław 4
1.03%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem JANIEC Zenona 4
1.03%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem STĘPIEŃ Grzegorz 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem ZAWISZA Ewa Małgorzata 2
0.52%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem BŁACHIEWICZ Maciej Andrzej 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem ŚWIĄTKOWSKI Tomasz 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem JANOCHA Teresa 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem BIŃKOWSKA Barbara 0
0%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem KRASOŃ Andrzej Stanisław 0
0%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem ORLIK Andrzej Ireneusz 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem KULIŃSKI Oskar Jakub 0
0%
T
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość MASŁOWSKI Mirosław Józef 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość NOWAK Iwona Katarzyna 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość ODRZYWOLSKA Ewelina Anna 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość SZTARK Krzysztof Anatol 5
1.29%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KOŁODZIEJCZYK Dariusz Wojciech 1
0.26%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość SŁOWIŃSKI Michał Piotr 11
2.84%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL JUREŃCZYK Stanisław 0
0%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL SKROBEK Sylwia Zofia 0
0%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL MROCZKOWSKI Krzysztof Jacek 0
0%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL KUBICZ Bogumiła 0
0%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL STOLARSKA Grażyna Maria 0
0%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL MAMROT Henryk Franciszek 32
8.25%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL GAL Krystyna Józefa 0
0%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL KRASOŃ Arkadiusz Henryk 0
0%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL KORPAS Józef 1
0.26%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL MAŁECKI Michał Stanisław 113
29.12%
T
13 1 KWW Przymierze Samorządowe LASEK Grażyna Teresa 0
0%
T
13 2 KWW Przymierze Samorządowe KADIR Iwona Maria 1
0.26%
N
13 3 KWW Przymierze Samorządowe RUTOWICZ Renata Teresa 1
0.26%
N
13 4 KWW Przymierze Samorządowe STĘPIEŃ Łukasz Adrian 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość JASIŃSKA Halina 0
0%
N
13 6 KWW Przymierze Samorządowe MAZURCZYK Anna Ewelina 0
0%
N
13 7 KWW Przymierze Samorządowe ŚWIĘCONEK Grażyna Halina 0
0%
N
13 8 KWW Przymierze Samorządowe LESIAKOWSKA Julita Katarzyna 0
0%
N
13 9 KWW Przymierze Samorządowe KRASOŃ Kazimierz 0
0%
N
13 10 KWW Przymierze Samorządowe GRABOWSKI Zbigniew Bogumił 41
10.57%
N
14 1 KWW "Przyjazny Powiat" ŚLĘZAK Tadeusz 0
0%
N
14 2 KWW "Przyjazny Powiat" MAMROT Paweł Artur 156
40.21%
T
14 3 KWW "Przyjazny Powiat" PIĄTEK Irena 0
0%
N
14 4 KWW "Przyjazny Powiat" SIATKOWSKI Henryk 0
0%
N
14 5 KWW "Przyjazny Powiat" RZEPECKI Mirosław 0
0%
N
14 6 KWW "Przyjazny Powiat" STĘPIEŃ Danuta Teresa 0
0%
N
14 7 KWW "Przyjazny Powiat" STACHAŃSKA Eliza Małgorzata 1
0.26%
N
14 8 KWW "Przyjazny Powiat" TARNOWSKA Urszula Grażyna 0
0%
N
14 9 KWW "Przyjazny Powiat" JAKUBIK Danuta Grażyna 0
0%
N
14 10 KWW "Przyjazny Powiat" JĘCEK Waldemar Jan 14
3.61%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl