Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Tuszyn, gm.
Kod terytorialny
100611
Numer obwodu
4
Adres
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, Tuszyn ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn
Gmina
Tuszyn, gm.
Powiat
łódzki wschodni
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
735
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
735
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
700
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
291
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
409
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
409
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
409
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
409
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
8
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
401

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 1 KW Stowarzyszenie "Razem Dla Gminy" Maślankiewicz Jerzy Stefan 80
19.95%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Skrzypczyk Marcin Andrzej 77
19.20%
N
3 1 KW Platforma Obywatelska RP Nowak Małgorzata Anna 32
7.98%
N
3 1 KWW Witolda Małeckiego Parczewska Iwona Bożena 172
42.89%
T
3 1 KWW Tadeusza Walasa Skalska Danuta 40
9.98%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl