Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Nowosolna, gm.
Kod terytorialny
100608
Numer obwodu
4
Adres
Szkoła Podstawowa, Lipiny 14, 92-701 Łódź
Gmina
Nowosolna, gm.
Powiat
łódzki wschodni
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
561
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
561
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
530
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
113
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
417
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
417
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
417
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
417
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
10
11a
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
5
11b
w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
5
11c
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
407

Wyniki wyborów na Kandydatów

Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Nowosolna Minkiewicz Zbigniew 17
4.18%
Komitet Wyborczy "Stowarzyszenie Ekologiczne Zielona Nowosolna" Czarnecki Tomasz 131
32.19%
Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Szcześniaka-Czas Na Odnowę Szcześniak Piotr 98
24.08%
Komitet Wyborczy Wyborców Głos Mieszkańców Bystroński Tomasz Wiesław 84
20.64%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Rokicki Krzysztof Błażej 77
18.92%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl