Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Łęczyca, gm.
Kod terytorialny
100405
Numer obwodu
5
Adres
Budynek po byłej szkole podstawowej, Janków 8, 99-100 Łęczyca
Gmina
Łęczyca, gm.
Powiat
łęczycki
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
425
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
402
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
198
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
204
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
204
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
204
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
65
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
139

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 15
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 47
6 KKW SLD Lewica Razem 4
13 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej 29
14 KWW Andrzeja Olszewskiego 40
15 KWW Ziemia Łęczycka 4

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
15 5 KWW Ziemia Łęczycka Tomankiewicz Joanna 0
0%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Kubas Jacek 4
2.88%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Kupis Radosław 5
3.60%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL Wenerska Krystyna Antonina 0
0%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Maniak Elżbieta Ewa 1
0.72%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Kucharczyk Iwona 4
2.88%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Miller Bogusław 1
0.72%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Łuczak Sławomir 39
28.06%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Olczak Ewa Danuta 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Krzyżostan Danuta Małgorzata 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Olczyk Marek Władysław 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Bindas Magdalena Paulina 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Rogoziński Jacek Mariusz 8
5.76%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Życzkowska Grażyna 2
1.44%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Perka Jan Ryszard 1
0.72%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Łopaciński Zbigniew Jan 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Walczak Elżbieta Marianna 1
0.72%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Czarnecki Krzysztof Ludwik 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Frankowska Teresa Marianna 0
0%
N
13 1 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Kolis Marek Józef 28
20.14%
N
13 2 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Kowalczyk Marzena Maria 1
0.72%
N
13 3 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Jóźwiak Jan Stanisław 0
0%
N
13 4 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Kamińska Ewa 0
0%
N
13 5 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Pietruszewska Elżbieta Maria 0
0%
N
13 6 KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej Kaźmierczak Ryszard Władysław 0
0%
N
14 1 KWW Andrzeja Olszewskiego Otto Janusz Piotr 27
19.42%
T
14 2 KWW Andrzeja Olszewskiego Wdowiak Andrzej Krzysztof 1
0.72%
N
14 3 KWW Andrzeja Olszewskiego Mordzak Krzysztof 3
2.16%
N
14 4 KWW Andrzeja Olszewskiego Antosiak Barbara Maria 3
2.16%
N
14 5 KWW Andrzeja Olszewskiego Niciak-Bryś Marta Jolanta 5
3.60%
N
14 6 KWW Andrzeja Olszewskiego Gmerek Marzena Agata 1
0.72%
N
15 1 KWW Ziemia Łęczycka Joachimiak Krzysztof Karol 1
0.72%
N
15 2 KWW Ziemia Łęczycka Czajkowska Grażyna Maria 0
0%
N
15 3 KWW Ziemia Łęczycka Znyk Krzysztof Andrzej 2
1.44%
N
15 4 KWW Ziemia Łęczycka Cybulska Katarzyna Teresa 0
0%
N
15 6 KWW Ziemia Łęczycka Kaźmierczak Stanisław Wacław 1
0.72%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl