Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, Szczebrzeszyn, gm.
Kod terytorialny
062013
Numer obwodu
7
Adres
Remiza OSP, Brody Małe 25, 22-460 Szczebrzeszyn
Gmina
Szczebrzeszyn, gm.
Powiat
zamojski
Województwo
LUBELSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
475
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
481
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
259
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
222
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
222
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
222
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
38
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
184

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 95
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 52
6 KKW SLD Lewica Razem 22
14 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe 15

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 1 KKW SLD Lewica Razem Godzisz Piotr Mikołaj 0
0%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Kawka Grażyna Helena 0
0%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Nawrocka Elżbieta Anna 0
0%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Juszczak Roman Emil 1
0.54%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Hadam Jarosław 4
2.17%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Gumiela Grzegorz Janusz 1
0.54%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Nawrocki Stanisław 3
1.63%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Kołodziejczyk Ala Renata 1
0.54%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Głąb Mariusz Adam 0
0%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Ordyniec Elżbieta Bożena 1
0.54%
T
6 3 KKW SLD Lewica Razem Szymański Tadeusz Edmund 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Zwoliński Leszek Zbigniew 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Jurczykowska Maria Irena 5
2.72%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Magdziarz Mariusz 1
0.54%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Panuciak Iwona Jadwiga 2
1.09%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Jachymek Anna Małgorzata 0
0%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Pilip Krystyna Honorata 2
1.09%
N
14 1 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Kańczuła Bogdan Leszek 0
0%
N
14 2 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Świergoń Wojciech Kazimierz 7
3.80%
N
14 3 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Szpunar Jolanta Bogumiła 3
1.63%
N
14 4 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Maciejewski Ryszard 0
0%
N
14 5 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Kuźma Małgorzata Kazimiera 0
0%
N
14 6 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Wyłupek Maria Antonina 0
0%
N
14 7 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Wróbel Zbigniew Dariusz 0
0%
N
14 8 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Czochra-Welsyng Małgorzata 5
2.72%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Samulak Andrzej 45
24.46%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Piłat Małgorzata 3
1.63%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Skowyra Marek Stanisław 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Odrzywolska Wiesława Teresa 0
0%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Matej Henryk Stanisław 86
46.74%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Słomiany Jan Lucjan 2
1.09%
T
6 2 KKW SLD Lewica Razem Loc-Oczkoś Maria Regina 12
6.52%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl