Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Łabunie, gm.
Kod terytorialny
062005
Numer obwodu
3
Adres
Szkoła Podstawowa, Łabunie ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie
Gmina
Łabunie, gm.
Powiat
zamojski
Województwo
LUBELSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1384
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1378
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
627
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
751
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
6
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
749
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
749
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
115
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
634

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 77
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 353
6 KKW SLD Lewica Razem 75
14 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe 129

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Sawulski Mariusz Józef 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Klimek Agnieszka Ludwika 3
0.47%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Pakuła Marek 4
0.63%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Skura Antoni 126
19.87%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Pilip Krzysztof 8
1.26%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Bajaka Anna Maria 203
32.02%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Sitek Edmund Stanisław 1
0.16%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Legieć Jarosław 23
3.63%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Malicki Piotr 2
0.32%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Gębka Anna Małgorzata 5
0.79%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Petryk Bernarda Alicja 32
5.05%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Mielnicki Kazimierz 2
0.32%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL Sobczyk Edyta Magdalena 9
1.42%
N
14 5 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Ćmil Alicja Monika 76
11.99%
N
14 6 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Dybioch Agnieszka 1
0.16%
N
14 7 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Oś Janusz Andrzej 1
0.16%
T
14 8 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Draczka Joanna 10
1.58%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Gęśla Józef 0
0%
N
14 4 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Lis Tadeusz 0
0%
N
14 3 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Michalski Zbigniew Piotr 1
0.16%
N
14 2 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Piłat Michał Adam 23
3.63%
N
14 1 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe Skóra Zbigniew Lech 17
2.68%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Iwuła Barbara Małgorzata 1
0.16%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Grząśko Piotr 1
0.16%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Skiba Sławomir 1
0.16%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Kosak Agnieszka 30
4.73%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Hejzner Stanisław Konstanty 2
0.32%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Szmidt Piotr 3
0.47%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Wilk Barbara 31
4.89%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Kapuśniak Józef Władysław 6
0.95%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Droździel Jan 8
1.26%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Skiba Małgorzata Zofia 4
0.63%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl