Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Szczytna, gm.
Kod terytorialny
020814
Numer obwodu
5
Adres
Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej, Łężyce 49a, 57-340 Duszniki-Zdrój
Gmina
Szczytna, gm.
Powiat
kłodzki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
645
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
491
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
230
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
261
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
261
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
261
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
70
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
191

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 53
4 KW Platforma Obywatelska RP 63
6 KKW SLD Lewica Razem 4
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 2
12 KWW Rozwój i Partnerstwo 7
13 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej 62

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 1 KKW SLD Lewica Razem CHARCZUK Janusz Stanisław 0
0%
T
4 7 KW Platforma Obywatelska RP USTRZYCKA Magdalena Dorota 4
2.09%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość BUBIŃSKA Kamilla 10
5.24%
T
12 1 KWW Rozwój i Partnerstwo MAZIARZ Piotr 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SATERNUS Sebastian 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KUŚ Maria 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SPYRA Beata Iwona 0
0%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MARCISZEWSKA Adrianna Katarzyna 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OLEŃSKI Tomasz Krzysztof 0
0%
N
13 8 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej BIERNACKI Marek Jan 1
0.52%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość WIŚNIEWSKI Marian Aleksander 3
1.57%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP KOŚCIUK Anetta Maria 28
14.66%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke CIOMBOR Tomasz Marcin 2
1.05%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem SZYMAŃSKI Krzysztof Leszek 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem RÓŻEWICZ Stefan 0
0%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP BALDY Krzysztof 2
1.05%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP PALUCH Elżbieta Józefa 1
0.52%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP BUDNIK Iwona Barbara 0
0%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP PŁACZEK Bożena Alina 3
1.57%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem SŁATYŃSKA Bożena Helena 1
0.52%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem ZILBERT Piotr 2
1.05%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP KRÓL Jerzy Mieczysław 25
13.09%
T
6 6 KKW SLD Lewica Razem UGREWICZ Adam Jacek 1
0.52%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem KUŹLAK-SZUBA Anna Teresa 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem KRAWCZYK Małgorzata Beata 0
0%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP PROCHOT Mariusz 0
0%
N
12 6 KWW Rozwój i Partnerstwo GOSZCZYŃSKI Krzysztof Tomasz 0
0%
N
12 4 KWW Rozwój i Partnerstwo ZAGAJA Wiesława 2
1.05%
N
12 7 KWW Rozwój i Partnerstwo TYLKI Krzysztof 0
0%
N
12 8 KWW Rozwój i Partnerstwo DRYGALSKI Zbigniew Piotr 3
1.57%
N
13 1 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej BRODZIAK Renata 4
2.09%
N
13 2 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej DUDEK Renata Barbara 35
18.32%
T
13 3 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej DAVIES Wiesława Maria 0
0%
N
13 4 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej OZIERAŃSKA Maria 0
0%
N
13 5 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej FITUCH Mariusz Artur 6
3.14%
N
13 6 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej KRYNIECKI Rafał 8
4.19%
N
13 7 KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej GRESZTA Rafał Marek 8
4.19%
N
12 3 KWW Rozwój i Partnerstwo TYRAWA Halina 1
0.52%
N
12 2 KWW Rozwój i Partnerstwo KARCH Izabela Maria 1
0.52%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość FAROŃ-BIELECKA Urszula Agnieszka 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość DUBANIEWICZ Daniel 2
1.05%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KRAMARZ Marzena Małgorzata 12
6.28%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość HOLCMAN Janusz Józef 24
12.57%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość STRYKOZÓW Teresa Józefa 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość CISZEWSKA Ewa 2
1.05%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl