Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Izbica Kujawska, gm.
Kod terytorialny
041808
Numer obwodu
6
Adres
Gimnazjum, Izbica Kujawska ul.Nowomiejska 3, 87-865 Izbica Kujawska
Gmina
Izbica Kujawska, gm.
Powiat
włocławski
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
836
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
844
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
309
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
535
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
8
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
535
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
535
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
115
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
420

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 195
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 39
6 KKW SLD Lewica Razem 12
15 KWW Alternatywa Samorządowa 15
16 KWW "Ponad Podziałami" 35
17 KWW Wspólnota Samorządowa 124

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Podembski Włodzimierz 1
0.24%
N
16 1 KWW "Ponad Podziałami" Mikołajewski Jerzy Zdzisław 11
2.62%
N
16 2 KWW "Ponad Podziałami" Wojtkowska Agata Marta 1
0.24%
N
16 3 KWW "Ponad Podziałami" Terechowicz Krystyna Teresa 0
0%
N
16 4 KWW "Ponad Podziałami" Graczyk Wojciech Stanisław 4
0.95%
N
16 5 KWW "Ponad Podziałami" Gaj Karolina Justyna 17
4.05%
N
16 6 KWW "Ponad Podziałami" Woźniak Ireneusz 2
0.48%
N
16 7 KWW "Ponad Podziałami" Niezbrzycki Jakub Tomasz 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Gamalczyk Janina Maria 4
0.95%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Wawrzyniak Roman Krzysztof 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Myrta Adam 2
0.48%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Łukaszewska Halina Anna 1
0.24%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Zieliński Jerzy 2
0.48%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Bandyszewska Halina 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Gawrysiak Katarzyna 3
0.71%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Kubacki Bogdan 4
0.95%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Okonkowski Mirosław Stanisław 1
0.24%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Osińska Bożena 6
1.43%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Stawicki Andrzej 5
1.19%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Koziński Andrzej Janusz 19
4.52%
N
15 7 KWW Alternatywa Samorządowa Kosińska Monika Justyna 0
0%
N
15 8 KWW Alternatywa Samorządowa Komorowski Maksymilian Antoni 1
0.24%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Kraciński Paweł Jakub 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Świątczak Stanisław Kazimierz 3
0.71%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Szczesiak Halina Zofia 0
0%
N
15 1 KWW Alternatywa Samorządowa Płachecki Bartłomiej Jakub 9
2.14%
N
15 2 KWW Alternatywa Samorządowa Matyjaśkiewicz-Piotrowska Dorota 0
0%
N
15 3 KWW Alternatywa Samorządowa Malinowski Jacek 0
0%
N
15 4 KWW Alternatywa Samorządowa Maciejewska Wiesława 0
0%
N
15 5 KWW Alternatywa Samorządowa Czupryńska Katarzyna Anna 0
0%
N
15 6 KWW Alternatywa Samorządowa Dopierała Piotr 5
1.19%
N
17 1 KWW Wspólnota Samorządowa Pawłowski Jerzy Jan 2
0.48%
T
17 2 KWW Wspólnota Samorządowa Sadowska Alicja 71
16.90%
N
17 3 KWW Wspólnota Samorządowa Biernacki Grzegorz 3
0.71%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Chojnacki Dominik 7
1.67%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Rowgało Barbara Ewa 6
1.43%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Modrzejewski Mariusz 4
0.95%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Kasiorek Elżbieta Małgorzata 3
0.71%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Drzewucka Mariola Edyta 4
0.95%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Krzyżanowicz Henryk 43
10.24%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Matusiak Karol Antoni 44
10.48%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL Śledziński Grzegorz Piotr 84
20.00%
T
17 4 KWW Wspólnota Samorządowa Budzyński Stanisław Piotr 35
8.33%
T
17 5 KWW Wspólnota Samorządowa Bąk Elżbieta 5
1.19%
N
17 6 KWW Wspólnota Samorządowa Woźniak Anita 2
0.48%
N
17 7 KWW Wspólnota Samorządowa Frontczak Tomasz Jarosław 6
1.43%
N
17 8 KWW Wspólnota Samorządowa Sławianowski Dariusz Jan 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl