Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Izbica Kujawska, gm.
Kod terytorialny
041808
Numer obwodu
5
Adres
Świetlica SM "Zgoda", Izbica Kujawska ul.Polna 1a, 87-865 Izbica Kujawska
Gmina
Izbica Kujawska, gm.
Powiat
włocławski
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
884
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
902
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
410
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
492
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
492
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
492
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
121
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
371

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 119
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 21
6 KKW SLD Lewica Razem 29
15 KWW Alternatywa Samorządowa 62
16 KWW "Ponad Podziałami" 49
17 KWW Wspólnota Samorządowa 91

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Podembski Włodzimierz 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Bandyszewska Halina 3
0.81%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Gawrysiak Katarzyna 0
0%
N
15 8 KWW Alternatywa Samorządowa Komorowski Maksymilian Antoni 1
0.27%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Kubacki Bogdan 3
0.81%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Okonkowski Mirosław Stanisław 1
0.27%
N
15 7 KWW Alternatywa Samorządowa Kosińska Monika Justyna 0
0%
N
15 6 KWW Alternatywa Samorządowa Dopierała Piotr 0
0%
N
15 5 KWW Alternatywa Samorządowa Czupryńska Katarzyna Anna 10
2.70%
N
15 4 KWW Alternatywa Samorządowa Maciejewska Wiesława 0
0%
N
15 3 KWW Alternatywa Samorządowa Malinowski Jacek 7
1.89%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Osińska Bożena 1
0.27%
N
15 2 KWW Alternatywa Samorządowa Matyjaśkiewicz-Piotrowska Dorota 0
0%
N
15 1 KWW Alternatywa Samorządowa Płachecki Bartłomiej Jakub 44
11.86%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Szczesiak Halina Zofia 1
0.27%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Świątczak Stanisław Kazimierz 1
0.27%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Kraciński Paweł Jakub 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Gamalczyk Janina Maria 2
0.54%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Stawicki Andrzej 2
0.54%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Koziński Andrzej Janusz 11
2.96%
N
16 1 KWW "Ponad Podziałami" Mikołajewski Jerzy Zdzisław 13
3.50%
N
16 2 KWW "Ponad Podziałami" Wojtkowska Agata Marta 0
0%
N
16 3 KWW "Ponad Podziałami" Terechowicz Krystyna Teresa 0
0%
N
16 4 KWW "Ponad Podziałami" Graczyk Wojciech Stanisław 25
6.74%
N
16 5 KWW "Ponad Podziałami" Gaj Karolina Justyna 6
1.62%
N
16 6 KWW "Ponad Podziałami" Woźniak Ireneusz 5
1.35%
N
16 7 KWW "Ponad Podziałami" Niezbrzycki Jakub Tomasz 0
0%
N
17 1 KWW Wspólnota Samorządowa Pawłowski Jerzy Jan 1
0.27%
T
17 2 KWW Wspólnota Samorządowa Sadowska Alicja 75
20.22%
N
17 3 KWW Wspólnota Samorządowa Biernacki Grzegorz 4
1.08%
N
17 4 KWW Wspólnota Samorządowa Budzyński Stanisław Piotr 1
0.27%
T
17 5 KWW Wspólnota Samorządowa Bąk Elżbieta 1
0.27%
N
17 6 KWW Wspólnota Samorządowa Woźniak Anita 8
2.16%
N
17 7 KWW Wspólnota Samorządowa Frontczak Tomasz Jarosław 1
0.27%
N
17 8 KWW Wspólnota Samorządowa Sławianowski Dariusz Jan 0
0%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Chojnacki Dominik 6
1.62%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Rowgało Barbara Ewa 7
1.89%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Modrzejewski Mariusz 1
0.27%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Kasiorek Elżbieta Małgorzata 5
1.35%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Drzewucka Mariola Edyta 1
0.27%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Krzyżanowicz Henryk 41
11.05%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Matusiak Karol Antoni 14
3.77%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL Śledziński Grzegorz Piotr 44
11.86%
T
6 4 KKW SLD Lewica Razem Wawrzyniak Roman Krzysztof 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Myrta Adam 20
5.39%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Łukaszewska Halina Anna 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Zieliński Jerzy 5
1.35%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl