Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Izbica Kujawska, gm.
Kod terytorialny
041808
Numer obwodu
4
Adres
Zespół Szkół w Błennie, Błenna 2, 87-865 Izbica Kujawska
Gmina
Izbica Kujawska, gm.
Powiat
włocławski
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1130
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1074
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
452
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
622
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
622
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
622
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
230
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
392

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 140
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 78
4 KW Platforma Obywatelska RP 35
5 KWW Ruch Narodowy 6
6 KKW SLD Lewica Razem 99
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 11
8 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 5
9 KW Twój Ruch 1
10 KW Samoobrona 11
11 KW P-PZN 6

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
8 2 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność CHALIK Janusz 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem SARNOWSKA Katarzyna Józefa 0
0%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP LEWANDOWSKA Dorota 2
0.51%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP GULIN Wojciech Edward 0
0%
N
8 7 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność WOŹNIAK Dariusz 1
0.26%
N
10 5 KW Samoobrona BĘCKA Magdalena 1
0.26%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL KWAPIŃSKI Witold 8
2.04%
N
9 6 KW Twój Ruch MARSZAŁEK-MICHALSKA Krystyna 0
0%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL SOSNOWSKA Anna Stanisława 7
1.79%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy WITKA-JEŻEWSKI Szymon Stanisław 0
0%
N
9 1 KW Twój Ruch SZTEJNWALD Jakub Józef 0
0%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość KLOSKA Józef Konstanty 0
0%
N
9 5 KW Twój Ruch KOSMALSKI Przemysław Adam 0
0%
N
9 4 KW Twój Ruch MICHALSKA Małgorzata Anna 0
0%
N
9 11 KW Twój Ruch KARPIŃSKI Daniel 0
0%
N
8 5 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność MAJEK Sylwia 0
0%
N
8 4 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność NADOLSKI Robert 1
0.26%
N
8 3 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność KULCZYCKA Kinga 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OSTROUCH Aleksandra Romana 0
0%
N
10 7 KW Samoobrona HERMAN Anna Monika 2
0.51%
N
11 3 KW P-PZN WALCZAK Paweł 1
0.26%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem CHOJNACKI Ryszard Jan 0
0%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP KOTWICKA Aleksandra 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem KUBIAK Władysław Andrzej 2
0.51%
N
11 1 KW P-PZN LEWANDOWSKI Paweł 4
1.02%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy RUDZIŃSKA Hanna Magdalena 0
0%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP WOJCIECHOWSKA Urszula 2
0.51%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL CHUDEREWICZ Kamila 1
0.26%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke GŁOWACKI Tomasz Antoni 0
0%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy CISEK Robert 2
0.51%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem SZPARAGA Elżbieta Anna 6
1.53%
N
8 6 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność ZIENTARSKI Robert Maciej 0
0%
N
9 7 KW Twój Ruch LASKOWSKI Krzysztof Henryk 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość BOGATKOWSKI Waldemar Szczepan 1
0.26%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość TASAK Bogusław 2
0.51%
N
9 2 KW Twój Ruch MARCINIAK Kacper Adrian 1
0.26%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke GRĘBOCKI Dominik Paweł 0
0%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość HARASIMOWICZ Mariola 1
0.26%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość ZAWALSKA Alicja 1
0.26%
N
10 1 KW Samoobrona KUROPATWIŃSKI Lech Stefan 7
1.79%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL POLITOWSKI Dariusz 22
5.61%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL JANKOWSKA Małgorzata 16
4.08%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL KRYGIER Piotr Andrzej 21
5.36%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość JARANOWSKI Wojciech 30
7.65%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL ZGÓRZYŃSKI Paweł 22
5.61%
T
5 2 KWW Ruch Narodowy SADOWSKI Patryk Krystian 3
0.77%
N
8 1 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność KUJAWA Malwina 3
0.77%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem PAWLAK Stanisław 87
22.19%
T
4 6 KW Platforma Obywatelska RP WIŚNIEWSKI Tadeusz 7
1.79%
N
9 9 KW Twój Ruch CICHAL Marianna Elżbieta 0
0%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP TROJANOWSKI Mariusz Ryszard 0
0%
N
11 4 KW P-PZN ZALESIŃSKA Karolina 1
0.26%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL MAŃKOWSKI Jan Mikołaj 9
2.30%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL KUROWSKA Wioletta Katarzyna 10
2.55%
N
5 6 KWW Ruch Narodowy STEMPKOWSKA Eugenia Wacława 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem ZALEWSKA Anna Marta 1
0.26%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem ZIELIŃSKA Aleksandra Jadwiga 2
0.51%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem CHWIAŁKOWSKA Magdalena 0
0%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy TOPOLIŃSKA Paulina Patrycja 1
0.26%
N
9 8 KW Twój Ruch MAŁKIEWICZ Nicole 0
0%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KOWALSKI Krzysztof 10
2.55%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość KALINOWSKA Magdalena Anna 3
0.77%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL KALISZEWSKA Katarzyna Agnieszka 2
0.51%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość KUŹMIŃSKI Grzegorz Sławomir 5
1.28%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem MIGDALSKA Katarzyna Anna 1
0.26%
N
10 6 KW Samoobrona PUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek 1
0.26%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PARCZEWSKI Arkadiusz 0
0%
N
9 12 KW Twój Ruch ŚWIĄTEK Łukasz 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke REGLIŃSKA Bernadetta Urszula 1
0.26%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem WADOŃ Jan 0
0%
N
10 4 KW Samoobrona GUSTAK Arkadiusz Marek 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość DYKOWSKA Anna 3
0.77%
N
6 12 KKW SLD Lewica Razem KORZENIEWSKI Andrzej Daniel 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość WIŚNIEWSKA Lidia 16
4.08%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość WALCZAK Janusz Dominik 11
2.81%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość ZIELIŃSKA Jolanta 5
1.28%
N
9 3 KW Twój Ruch NALEPKA Marlena Jolanta 0
0%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL ZŁOTNIKIEWICZ Franciszek 8
2.04%
N
11 2 KW P-PZN GIESE Patrycja Ewa 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MARSKA Dorota 0
0%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP RĘDZIKOWSKA Anna 1
0.26%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem MALENDOWICZ Grzegorz Sławomir 0
0%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 21
5.36%
T
4 2 KW Platforma Obywatelska RP KANIA Barbara Danuta 2
0.51%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP SOBORSKI Jacek 0
0%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke GLIŃSKI Mateusz Jan 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP KUŹNIEWICZ Jacek 0
0%
T
11 5 KW P-PZN WIŃCZEWSKI Przemysław Marcin 0
0%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL PRĘGOWSKI Piotr Edward 14
3.57%
T
9 10 KW Twój Ruch PIEKARSKI Marcin 0
0%
N
10 2 KW Samoobrona GLAZIK Mirosław Antoni 0
0%
N
10 3 KW Samoobrona KALINOWSKA Małgorzata 0
0%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP SZCZEŚNIAK Zbigniew Roman 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl