Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Izbica Kujawska, gm.
Kod terytorialny
041808
Numer obwodu
3
Adres
Gimnazjum, Izbica Kujawska ul.Nowomiejska 3, 87-865 Izbica Kujawska
Gmina
Izbica Kujawska, gm.
Powiat
włocławski
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
738
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
756
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
306
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
450
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
6
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
450
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
450
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
127
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
323

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 168
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 50
6 KKW SLD Lewica Razem 13
15 KWW Alternatywa Samorządowa 13
16 KWW "Ponad Podziałami" 16
17 KWW Wspólnota Samorządowa 63

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 2 KKW SLD Lewica Razem Łukaszewska Halina Anna 0
0%
N
15 1 KWW Alternatywa Samorządowa Płachecki Bartłomiej Jakub 7
2.17%
N
15 2 KWW Alternatywa Samorządowa Matyjaśkiewicz-Piotrowska Dorota 0
0%
N
15 3 KWW Alternatywa Samorządowa Malinowski Jacek 0
0%
N
15 4 KWW Alternatywa Samorządowa Maciejewska Wiesława 0
0%
N
15 5 KWW Alternatywa Samorządowa Czupryńska Katarzyna Anna 1
0.31%
N
15 6 KWW Alternatywa Samorządowa Dopierała Piotr 4
1.24%
N
15 7 KWW Alternatywa Samorządowa Kosińska Monika Justyna 0
0%
N
15 8 KWW Alternatywa Samorządowa Komorowski Maksymilian Antoni 1
0.31%
N
16 1 KWW "Ponad Podziałami" Mikołajewski Jerzy Zdzisław 0
0%
N
16 2 KWW "Ponad Podziałami" Wojtkowska Agata Marta 0
0%
N
16 4 KWW "Ponad Podziałami" Graczyk Wojciech Stanisław 2
0.62%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Szczesiak Halina Zofia 3
0.93%
N
16 5 KWW "Ponad Podziałami" Gaj Karolina Justyna 14
4.33%
N
16 6 KWW "Ponad Podziałami" Woźniak Ireneusz 0
0%
N
16 7 KWW "Ponad Podziałami" Niezbrzycki Jakub Tomasz 0
0%
N
17 1 KWW Wspólnota Samorządowa Pawłowski Jerzy Jan 0
0%
T
17 2 KWW Wspólnota Samorządowa Sadowska Alicja 32
9.91%
N
17 3 KWW Wspólnota Samorządowa Biernacki Grzegorz 4
1.24%
N
17 4 KWW Wspólnota Samorządowa Budzyński Stanisław Piotr 6
1.86%
T
17 5 KWW Wspólnota Samorządowa Bąk Elżbieta 6
1.86%
N
17 6 KWW Wspólnota Samorządowa Woźniak Anita 4
1.24%
N
17 7 KWW Wspólnota Samorządowa Frontczak Tomasz Jarosław 11
3.41%
N
17 8 KWW Wspólnota Samorządowa Sławianowski Dariusz Jan 0
0%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Śledziński Grzegorz Piotr 63
19.50%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Matusiak Karol Antoni 42
13.00%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL Krzyżanowicz Henryk 46
14.24%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Drzewucka Mariola Edyta 4
1.24%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Kasiorek Elżbieta Małgorzata 5
1.55%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Modrzejewski Mariusz 2
0.62%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Rowgało Barbara Ewa 3
0.93%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Chojnacki Dominik 3
0.93%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Koziński Andrzej Janusz 28
8.67%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Stawicki Andrzej 5
1.55%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Osińska Bożena 1
0.31%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Okonkowski Mirosław Stanisław 1
0.31%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Kubacki Bogdan 7
2.17%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Gawrysiak Katarzyna 2
0.62%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Bandyszewska Halina 2
0.62%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Podembski Włodzimierz 4
1.24%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Zieliński Jerzy 5
1.55%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Świątczak Stanisław Kazimierz 2
0.62%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Kraciński Paweł Jakub 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Gamalczyk Janina Maria 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Wawrzyniak Roman Krzysztof 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Myrta Adam 3
0.93%
N
16 3 KWW "Ponad Podziałami" Terechowicz Krystyna Teresa 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl