Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Fabianki, gm.
Kod terytorialny
041807
Numer obwodu
3
Adres
Zespół Szkół Publicznych, Nasiegniewo 68, 87-811 Fabianki
Gmina
Fabianki, gm.
Powiat
włocławski
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1386
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1378
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
722
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
656
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
656
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
656
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
149
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
507

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 138
6 KKW SLD Lewica Razem 19
15 KWW Alternatywa Samorządowa 53
16 KWW "Ponad Podziałami" 174
17 KWW Wspólnota Samorządowa 123

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
16 5 KWW "Ponad Podziałami" Kacprowicz Marcin 2
0.39%
N
16 6 KWW "Ponad Podziałami" Michalska Jadwiga 4
0.79%
N
17 1 KWW Wspólnota Samorządowa Muratow Wiktor 1
0.20%
N
17 2 KWW Wspólnota Samorządowa Jezierski Tomasz 34
6.71%
T
17 3 KWW Wspólnota Samorządowa Seklecki Mirosław Józef 4
0.79%
N
17 4 KWW Wspólnota Samorządowa Wnukiewicz Anna 3
0.59%
N
17 5 KWW Wspólnota Samorządowa Nowak Mariusz Stanisław 0
0%
N
17 6 KWW Wspólnota Samorządowa Witkowska Dorota 58
11.44%
N
17 7 KWW Wspólnota Samorządowa Nowak Magdalena 2
0.39%
N
17 8 KWW Wspólnota Samorządowa Bałuta Zygmunt Marian 21
4.14%
N
16 4 KWW "Ponad Podziałami" Górczyński Leszek Edward 1
0.20%
N
16 3 KWW "Ponad Podziałami" Błaszkiewicz Jadwiga Zofia 46
9.07%
N
16 2 KWW "Ponad Podziałami" Korpolak-Komorowska Magdalena Anna 0
0%
T
16 1 KWW "Ponad Podziałami" Krzyżanowski Jan Wiesław 121
23.87%
N
15 8 KWW Alternatywa Samorządowa Wyczałkowski Rafał 19
3.75%
N
15 7 KWW Alternatywa Samorządowa Gurczyńska Ewelina 4
0.79%
N
15 6 KWW Alternatywa Samorządowa Sieradzki Mieczysław Kazimierz 3
0.59%
N
15 5 KWW Alternatywa Samorządowa Deskiewicz Wacław Marian 10
1.97%
N
15 4 KWW Alternatywa Samorządowa Bajek Dawid 0
0%
N
15 3 KWW Alternatywa Samorządowa Macioszek Lidia 0
0%
N
15 2 KWW Alternatywa Samorządowa Pryliński Alfred Józef 6
1.18%
N
15 1 KWW Alternatywa Samorządowa Grzanka Marta 11
2.17%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Jeske Przemysław Kamil 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Szablowski Janusz Bartłomiej 1
0.20%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Czekalski Robert Patryk 1
0.20%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Migdalska Marta 4
0.79%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Krasińska Justyna Ewelina 1
0.20%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Czarnecki Piotr 1
0.20%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Lelewska Hanna 11
2.17%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Rogalski Zbigniew Ryszard 2
0.39%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Olszewska Róża Agnieszka 4
0.79%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Koprowski Zbigniew 51
10.06%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Szychulska Magdalena 15
2.96%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Skrzypińska Sylwia 8
1.58%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Dzierżanowski Cezary Andrzej 24
4.73%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Wałęsa Barbara 22
4.34%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL Gołębiewski Roman 12
2.37%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl