Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Bobolice, gm.
Kod terytorialny
320903
Numer obwodu
4
Adres
Świetlica wiejska, Chmielno 36, 76-020 Bobolice
Gmina
Bobolice, gm.
Powiat
koszaliński
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
414
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
394
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
200
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
194
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
194
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
194
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
46
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
148

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 88
4 KW Platforma Obywatelska RP 34
12 KWW Powiatowe Forum Samorządowe 26
13 KWW PBA 0

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
13 3 KWW PBA Myśków Barbara 0
0%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP Jasińska Anita Małgorzata 3
2.03%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP Brzoza Mieczysława Sabina 13
8.78%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL Czesnowska Gabriela Sylwia 3
2.03%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP Bączkowski Jarosław Andrzej 8
5.41%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Chrystofiak Janina Zofia 2
1.35%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Kordek Marzena Franciszka 9
6.08%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Mokrzycki Jan Henryk 24
16.22%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Jesionowski Kamil Sebastian 33
22.30%
T
13 1 KWW PBA Kustrzycki Jacek Leszek 0
0%
N
13 2 KWW PBA Łuczków Marcin Damian 0
0%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Nowak Kazimierz 17
11.49%
N
12 3 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Borowski Józef Dariusz 9
6.08%
N
12 4 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Możejko Bożena 4
2.70%
N
12 5 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Malinowski Zbigniew 0
0%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP Galicki Robert Paweł 1
0.68%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP Halasz Teresa Lucyna 4
2.70%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP Rewkowski Zbigniew Kazimierz 5
3.38%
N
12 1 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Kozłowski Ireneusz Czesław 5
3.38%
N
12 2 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Bugaj-Wójcik Krystyna Danuta 3
2.03%
N
12 6 KWW Powiatowe Forum Samorządowe Tomczak Renata Anna 5
3.38%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl