Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Braniewo, m.
Kod terytorialny
280201
Numer obwodu
5
Adres
Szkoła Podstawowa Nr 5, Braniewo Moniuszki 22a, 14-500 Braniewo
Gmina
Braniewo, m.
Powiat
braniewski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
648
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
648
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
652
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
292
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
360
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
360
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
360
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
360
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
42
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
318

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 1 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIELEWIEC Sławomir 52
6.11%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem SZCZUREK Józef 161
18.92%
T
6 1 KWW Inicjatywa i Rozwój CZEKAWY Ewa 15
1.76%
N
6 1 KWW NASZE BRANIEWO NBR 2014 WOJTKIEWICZ Robert 21
2.47%
N
6 1 KWW Wojciecha Penkalskiego MACHAŁA Michał 43
5.05%
N
6 1 KWW Moniki Trzcińskiej STEFANOWICZ Filip 26
3.06%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl