Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Oleśnica, gm.
Kod terytorialny
261203
Numer obwodu
4
Adres
Szkoła Podstawowa w Pieczonogach, Pieczonogi 32a, 28-220 Oleśnica
Gmina
Oleśnica, gm.
Powiat
staszowski
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
593
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
564
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
236
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
328
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
9
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
328
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
328
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
50
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
278

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 124
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 16
10 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 112
11 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej 2
12 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu 24

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość BAJOR Agnieszka 0
0%
N
11 4 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej CEPIL Urszula 0
0%
N
11 3 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej PIOTROWSKI Andrzej 1
0.36%
N
11 2 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej SKONECKA Anna 0
0%
N
11 1 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej BĄK Józef Stanisław 0
0%
N
10 10 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 WOJTERSKI Stanisław 1
0.36%
N
10 9 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 RADKOWSKI Hubert Paweł 3
1.08%
N
10 8 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 STRYCHARZ Sławomir Adam 31
11.15%
N
10 7 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 MICHALSKA Aneta Ludmiła 1
0.36%
N
10 6 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 SKÓRSKA Joanna Jadwiga 36
12.95%
N
10 5 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 ADAMCZYK Anna 2
0.72%
N
10 4 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 MAKOWSKA Agnieszka Kinga 0
0%
N
10 3 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 LASOTA Wiesław Józef 0
0%
N
10 2 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 ZŁOTNIK Janina 38
13.67%
N
10 1 KWW Regionalne Forum Samorządowe 2014 BĄK Janusz 0
0%
T
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość WOJTACHA Wiesława Stanisława 1
0.36%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość OPALA Tadeusz 2
0.72%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość KRALA Kazimiera Danuta 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość SUCHOJAD Sławomir Tomasz 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość WÓJTOWICZ Jolanta 0
0%
N
11 5 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej WÓJCICKI Andrzej Piotr 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość WÓJTOWICZ Michał 3
1.08%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość WYRAZIK Robert Józef 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość RAJCA Grzegorz Marek 7
2.52%
T
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość ŻMUDA Tadeusz Kazimierz 3
1.08%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL WASILCZUK Joanna 1
0.36%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL OLEKSA Ewelina 0
0%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL STAWIŃSKI Andrzej Damian 6
2.16%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL KARWASIŃSKI Jerzy Marian 0
0%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL KORONOWSKA Danuta Zofia 4
1.44%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL NIEDŹWIECKA Danuta 4
1.44%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL DURLEJ Anna Ludwika 1
0.36%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL HYNEK Jolanta Agnieszka 1
0.36%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL SIEKIERSKI Adam Kacper 98
35.25%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL SKOTNICKI Michał Tomasz 9
3.24%
T
12 8 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu CZAPKA Renata Jolanta 21
7.55%
N
12 9 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu ŚMISZEK Aneta Katarzyna 0
0%
N
12 10 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu GUCA Paweł 1
0.36%
N
12 7 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu WÓJTOWICZ Dariusz 0
0%
N
12 6 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu POLAK Joanna 1
0.36%
N
12 5 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu MAZUR Piotr Józef 0
0%
N
12 4 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu ZALIŃSKA Edyta Iwona 0
0%
N
12 3 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu ŁUKASZEK Piotr 0
0%
N
12 2 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu WRÓBLEWSKA Wioletta Jolanta 1
0.36%
N
12 1 KWW Razem Dla Przyszłości Regionu BOBROWSKI Arkadiusz 0
0%
N
11 10 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej WÓJCICKI Arkadiusz 0
0%
N
11 9 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej URBANOWSKA Iwona 0
0%
N
11 8 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej OLEŚ Justyna Joanna 1
0.36%
N
11 7 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej ŻAK Stanisława 0
0%
N
11 6 KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej KRAWCZYK Aneta Anna 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl