Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Radoszyce, gm.
Kod terytorialny
260504
Numer obwodu
3
Adres
Hala Sportowa, Radoszyce ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce
Gmina
Radoszyce, gm.
Powiat
konecki
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
951
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
951
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
949
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
366
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
583
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
583
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
582
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
582
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
12
11a
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
2
11b
w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
10
11c
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
570

Wyniki wyborów na Kandydatów

Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe BINKOWSKA AGATA 47
8.25%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Binkowski Paweł 202
35.44%
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni Ziemi Koneckiej Myszkowski Ryszard Leonard 51
8.95%
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Radoszyce Nieduziak Maciej Andrzej 14
2.46%
Komitet Wyborczy Wyborców Michała Pękali Pękala Michał 256
44.91%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl