Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Żarnowiec, gm.
Kod terytorialny
241610
Numer obwodu
2
Adres
Szkoła Podstawowa, Chlina 135a, 42-439 Żarnowiec
Gmina
Żarnowiec, gm.
Powiat
zawierciański
Województwo
ŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
809
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
770
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
356
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
414
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
414
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
414
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
54
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
360

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 210
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 44
4 KW Platforma Obywatelska RP 22
6 KKW SLD Lewica Razem 36
24 KWW NAW 13
25 KWW Można Uczciwie 35

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Jałowicz Joanna 1
0.28%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Kot Jan Marian 19
5.28%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Sobieraj Magdalena Agnieszka 1
0.28%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Nemś Ryszard Zbigniew 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Stefański Radosław Kazimierz 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Łapaj Anna Maria 3
0.83%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Sokół Paweł Jan 37
10.28%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL Wierzbicka Anna Zofia 4
1.11%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Otczyk Jakub Grzegorz 0
0%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Szlęk Zofia 3
0.83%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Dudziuk Dorota Anna 5
1.39%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Herman Andrzej Włodzimierz 4
1.11%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Wrona Krzysztof Jan 194
53.89%
T
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Rylska Barbara 3
0.83%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP Ciapa Elżbieta 20
5.56%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP Czapczyński Witold Józef 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP Piaszczyk Jerzy Marceli 0
0%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP Wójcik Małgorzata Ewa 0
0%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP Błaszczyk Agnieszka Teresa 2
0.56%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP Szreniawski Mirosław Marek 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Wójcik Stanisław Edmund 0
0%
N
25 6 KWW Można Uczciwie Wojciechowska Krystyna Maria 0
0%
N
25 5 KWW Można Uczciwie Kubica Elżbieta Maria 23
6.39%
N
25 4 KWW Można Uczciwie Jańczyk Sylwester Andrzej 0
0%
N
25 3 KWW Można Uczciwie Czerw Ryszard Stanisław 0
0%
N
25 2 KWW Można Uczciwie Seweryn Bogusława 10
2.78%
N
25 1 KWW Można Uczciwie Olearczyk Jan Stanisław 2
0.56%
N
24 6 KWW NAW Hajduga Agnieszka Joanna 2
0.56%
N
24 5 KWW NAW Nowak Stanisław Piotr 4
1.11%
N
24 4 KWW NAW Nowakowska Bogusława Małgorzata 0
0%
N
24 3 KWW NAW Ludynia Ewa Zuzanna 0
0%
N
24 2 KWW NAW Orliński Czesław 0
0%
N
24 1 KWW NAW Krupa Rafał 7
1.94%
T
6 6 KKW SLD Lewica Razem Bilnicka Jolanta Ewa 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Koper Alicja Anna 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Bartosz Leszek 16
4.44%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl