Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28, Tarnowskie Góry, m.
Kod terytorialny
241304
Numer obwodu
28
Adres
Szpital Św.Kamila Zakonu Ojców Kamilianów, Tarnowskie Góry Bytomska 22, 42-600 Tarnowskie Góry
Gmina
Tarnowskie Góry, m.
Powiat
tarnogórski
Województwo
ŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
17
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
17
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
30
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
24
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
6
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
6
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
6
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
6
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
2
11a
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
0
11b
w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
2
11c
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
4

Wyniki wyborów na Kandydatów

Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Ślepaczuk Jarosław 0
0%
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Miodek Jan Jerzy 0
0%
Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego Czech Arkadiusz Jerzy 3
75.00%
T
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Dziuk Barbara Anna 1
25.00%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl