Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Kosakowo, gm.
Kod terytorialny
221105
Numer obwodu
2
Adres
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, Mosty ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo
Gmina
Kosakowo, gm.
Powiat
pucki
Województwo
POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
631
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
631
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
628
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
237
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
391
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
391
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
393
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
2
10
Liczba kart ważnych
391
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
19
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
372

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
13 1 KWW Mirosława Busz Kowalska Dorota Teresa 85
10.18%
N
13 1 KWW Andrzeja Bodnara Bodnar Andrzej Bogdan 25
2.99%
N
13 1 KWW Szymon Tabakiernik Butowska Ewa Agnieszka 63
7.54%
N
13 1 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia Litwin Sylwester Franciszek 123
14.73%
T
13 1 KWW Jerzego Włudzika Klimczyk Wojciech 76
9.10%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl