Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, Puck, m.
Kod terytorialny
221103
Numer obwodu
7
Adres
Szpital w Pucku Sp. z o.o., Puck 1-go Maja 13A, 84-100 Puck
Gmina
Puck, m.
Powiat
pucki
Województwo
POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
40
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
96
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
77
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
19
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
19
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
19
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
8
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
11

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 2
2 KW Demokracja Bezpośrednia 1
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 3
4 KW Platforma Obywatelska RP 3
5 KWW Ruch Narodowy 0
6 KKW SLD Lewica Razem 1
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 0
8 KW Liga Polskich Rodzin 1
9 KW Twój Ruch 0

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 Komitet Wyborczy PSL Kupcewicz Janusz Bogdan 0
0%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL Doering Henryk Władysław 0
0%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Tkaczyk Jerzy Andrzej 0
0%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Masłowski Dorian Piotr 0
0%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Zieleniewski Borys Paweł 0
0%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL Czylkowska Aleksandra Kinga 0
0%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL Grahn Marianna 1
9.09%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL Legutko Tadeusz Henryk 0
0%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL Lewicki Jerzy Wojciech 1
9.09%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL Rydlichowska Dominika Katarzyna 0
0%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL Szypułowski Marek Kazimierz 0
0%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL Witt Adam Mieczysław 0
0%
N
1 13 Komitet Wyborczy PSL Piotrowicz Marta Aleksandra 0
0%
N
1 14 Komitet Wyborczy PSL Listkowska Hiacynta Maria 0
0%
N
1 15 Komitet Wyborczy PSL Cichosz Ewa Małgorzata 0
0%
N
1 16 Komitet Wyborczy PSL Bujanowicz Krzysztof Robert 0
0%
N
2 1 KW Demokracja Bezpośrednia Lamk Radosław Jan 0
0%
N
2 2 KW Demokracja Bezpośrednia Mieczkowska Klaudia 0
0%
N
2 3 KW Demokracja Bezpośrednia Bauer Karol 1
9.09%
N
2 4 KW Demokracja Bezpośrednia Czubak Izabela 0
0%
N
2 5 KW Demokracja Bezpośrednia Gołda Adrian Andrzej 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Bierecki Jarosław Szymon 1
9.09%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Stanulewicz Katarzyna Barbara 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Śliwicki Adam Wojciech 1
9.09%
T
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Klawiter Jan Andrzej 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Dambek Roman Witold 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Witkowska Dorota Krystyna 1
9.09%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość Formela Edward Roman 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość Cichińska Ewa Antonina 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość Kołowszyńska Dajana Justyna 0
0%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość Dutkowska Anna Magdalena 0
0%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość Korona Jerzy Adam 0
0%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość Rzymski Zygmunt 0
0%
N
3 13 KW Prawo i Sprawiedliwość Marchlewicz Lech 0
0%
N
3 14 KW Prawo i Sprawiedliwość Mencel Stefania Kazimiera 0
0%
N
3 15 KW Prawo i Sprawiedliwość Kotas Wojciech Tomasz 0
0%
N
3 16 KW Prawo i Sprawiedliwość Wołoszyn Roman Józef 0
0%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP Byczkowski Wiesław Zbigniew 0
0%
T
4 2 KW Platforma Obywatelska RP Piotrusiewicz Bartosz Jacek 0
0%
T
4 3 KW Platforma Obywatelska RP Bartnicki Andrzej 0
0%
T
4 4 KW Platforma Obywatelska RP Szczygieł Karolina Justyna 1
9.09%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP Pobłocki Bartłomiej Mieczysław 0
0%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP Kuczyńska Maria Teresa 0
0%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP Kania Teresa 1
9.09%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP Nowicki Marcin Marek 0
0%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP Radziszewska Elżbieta Marzanna 1
9.09%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP Struk Andrzej Franciszek 0
0%
T
4 11 KW Platforma Obywatelska RP Kin Andrzej Leon 0
0%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP Konkolewska Elżbieta 0
0%
N
4 13 KW Platforma Obywatelska RP Haase Mateusz 0
0%
N
4 14 KW Platforma Obywatelska RP Wittbrodt Piotr Witold 0
0%
T
4 15 KW Platforma Obywatelska RP Wołejko Anna Helena 0
0%
N
4 16 KW Platforma Obywatelska RP Domański Jan 0
0%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy Urbaniak Michał Piotr 0
0%
N
5 2 KWW Ruch Narodowy Kozieł Andrzej Mirosław 0
0%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy Polniak Bartosz Władysław 0
0%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy Obara Rafał 0
0%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy Bieszk Tymoteusz 0
0%
N
5 6 KWW Ruch Narodowy Marcinkowska Katarzyna 0
0%
N
5 7 KWW Ruch Narodowy Szweda Justyna Barbara 0
0%
N
5 8 KWW Ruch Narodowy Ugorenko Jędrzej Bronisław 0
0%
N
5 9 KWW Ruch Narodowy Kreft Marta 0
0%
N
5 10 KWW Ruch Narodowy Winiarski Dawid Stanisław 0
0%
N
5 11 KWW Ruch Narodowy Marcinkowska Danuta Ewa 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Falkowski Mariusz Jacek 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Pronobis Urszula Elżbieta 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Lamentowicz Wojciech 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Wójcik-Pisemska Beata Ewa 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Toeplitz Artur Karol 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem Kogutowska Katarzyna Agnieszka 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem Stempek Andrzej Jerzy 0
0%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem Woźniakowska Lucyna 0
0%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem Kozyra Tomasz Wiesław 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem Kosińska Anna Katarzyna 0
0%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem Jaroni Zdzisław Andrzej 0
0%
N
6 12 KKW SLD Lewica Razem Borkowska Małgorzata Anna 1
9.09%
N
6 13 KKW SLD Lewica Razem Blindow Dagmara Katarzyna 0
0%
N
6 14 KKW SLD Lewica Razem Kamiński Łukasz Henryk 0
0%
N
6 15 KKW SLD Lewica Razem Hinc Gabriela Anna 0
0%
N
6 16 KKW SLD Lewica Razem Tuma Tadeusz Jerzy 0
0%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Dziambor Artur Erwin 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Karasowski Jan 0
0%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Paprocki Krzysztof Konrad 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Socha Sebastian 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Albecki Paweł Jan 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Milewski Sławomir Szymon 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Kubiak Agnieszka Ewelina 0
0%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Byczk Joanna Maria 0
0%
N
7 9 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Formela Beata Bożena 0
0%
N
7 11 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Karczewska Wiktoria Danuta 0
0%
N
7 10 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Wendt Marek 0
0%
N
7 12 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Hinc Przemysław Paweł 0
0%
N
7 13 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Rolbiecki Krzysztof Ryszard 0
0%
N
7 15 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Bronk Natalia Maria 0
0%
N
7 14 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Formela Patrycja Agnieszka 0
0%
N
7 16 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Górny Marcin 0
0%
N
8 1 KW Liga Polskich Rodzin Duda Piotr Wojciech 1
9.09%
N
8 3 KW Liga Polskich Rodzin Brzezińska Ewa Leokadia 0
0%
N
8 2 KW Liga Polskich Rodzin Pohnke Dariusz Łukasz 0
0%
N
8 4 KW Liga Polskich Rodzin Rudziński Edward Jan 0
0%
N
8 5 KW Liga Polskich Rodzin Telejko Elżbieta Mariola 0
0%
N
9 2 KW Twój Ruch Kruszyńska Ewa Zofia 0
0%
N
9 1 KW Twój Ruch Milewczyk Jarosław Andrzej 0
0%
N
9 3 KW Twój Ruch Kwaśniak Mariusz Bolesław 0
0%
N
9 4 KW Twój Ruch Chamera Aleksandra Jarosława 0
0%
N
9 7 KW Twój Ruch Kozieł Tomasz Maciej 0
0%
N
9 8 KW Twój Ruch Daszkiewicz Aneta 0
0%
N
9 6 KW Twój Ruch Guss Wanda 0
0%
N
9 5 KW Twój Ruch Kalisz Wojciech 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl