Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Zaleszany, gm.
Kod terytorialny
181806
Numer obwodu
4
Adres
Domu Ludowy w Kępiu Zaleszańskim, Kępie Zaleszańskie 1, 37 - 415 Zaleszany
Gmina
Zaleszany, gm.
Powiat
stalowowolski
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1070
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1067
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
469
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
598
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
598
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
598
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
161
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
437

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 267
6 KKW SLD Lewica Razem 26
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 8
17 KWW Forum Mieszkańców Powiatu 118
18 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe 18

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość NOWAK Jan Bronisław 4
0.92%
T
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość SAMOŁYK Tadeusz 239
54.69%
T
18 8 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe WITAS Natalia 0
0%
N
18 7 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe STRÓZIK Magdalena Aneta 1
0.23%
N
18 6 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe STEC Zofia 1
0.23%
N
18 5 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe ROTA Marianna 0
0%
N
18 4 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SAJECKI Ryszard 4
0.92%
N
18 3 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe PĘZIOŁ Waldemar Andrzej 0
0%
N
18 2 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe KORZYBSKI Jan Henryk 0
0%
N
18 1 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe ZIELIŃSKI Bogdan Mikołaj 12
2.75%
N
17 8 KWW Forum Mieszkańców Powiatu KOSIERB Anna Maria 0
0%
N
17 7 KWW Forum Mieszkańców Powiatu BIERUT Marek Ryszard 0
0%
N
17 6 KWW Forum Mieszkańców Powiatu ZIELIŃSKA Teresa 1
0.23%
N
17 5 KWW Forum Mieszkańców Powiatu IDEC Lucjan Szymon 6
1.37%
N
17 4 KWW Forum Mieszkańców Powiatu GIMPEL Waldemar Maciej 25
5.72%
N
17 3 KWW Forum Mieszkańców Powiatu IDEC Joanna Beata 55
12.59%
N
17 2 KWW Forum Mieszkańców Powiatu KARWAN Hubert Tomasz 2
0.46%
N
17 1 KWW Forum Mieszkańców Powiatu NABRZESKI Sebastian 29
6.64%
T
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SERAFIN Andrzej Jerzy 2
0.46%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke NOGAJ Żaneta Paulina 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke NIECKARZ Mateusz 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke HARTLEB Wioleta 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke JAROSZ Paweł Józef 1
0.23%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke HAJDUK Elżbieta Teresa 1
0.23%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke BIELECKI Arkadiusz 0
0%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke STELMACH Krzysztof Jerzy 4
0.92%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem REMBISZ Eugenia Bogusława 4
0.92%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem LACHOWSKI Andrzej Michał 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem RUPART Jerzy Jan 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem CZEREPAK Tomasz Kazimierz 1
0.23%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem SZCZYKUTOWICZ-BRYNIAK Małgorzata Monika 2
0.46%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem KOWAL Szymon Leszek 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem SKÓRKA Magdalena Marta 4
0.92%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem KARAŚ Andrzej Jan 15
3.43%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość LACHOWSKI Zbigniew Józef 1
0.23%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość PŁAWIAK Elżbieta Joanna 3
0.69%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość STOPYRA Tadeusz 1
0.23%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość MĄCZKA Magdalena 14
3.20%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość KRAWIEC Grzegorz 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość GUGAŁA Leokadia 5
1.14%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl