Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Pysznica, gm.
Kod terytorialny
181803
Numer obwodu
2
Adres
Dom Ludowy w Jastkowicach, Jastkowice ul. Armii Krajowej 18, 37-403 Pysznica
Gmina
Pysznica, gm.
Powiat
stalowowolski
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2377
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
2370
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
1356
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
1014
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
1013
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
1013
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
129
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
884

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 363
6 KKW SLD Lewica Razem 54
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 37
17 KWW Forum Mieszkańców Powiatu 107
18 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe 323

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 8 KKW SLD Lewica Razem GAJDA Marek Andrzej 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem JANIK Ewa Dorota 0
0%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość SMALISZ Agnieszka Barbara 2
0.23%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość SIECZKOŚ Witold Bogusław 5
0.57%
N
18 9 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe MIĘKINA Teresa 0
0%
N
18 10 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe BEDNARZ Elżbieta 1
0.11%
N
17 4 KWW Forum Mieszkańców Powiatu BOJCZUK Maria Magdalena 0
0%
N
17 5 KWW Forum Mieszkańców Powiatu MAZIARZ Stanisław 1
0.11%
N
17 6 KWW Forum Mieszkańców Powiatu GĄSIOREK Dariusz 3
0.34%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem SUDOŁ Bogdan Piotr 3
0.34%
N
18 11 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe TYPIAK Tomasz 1
0.11%
N
18 12 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe OLEJARZ Krzysztof Józef 0
0%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość RZEGOCKA Krystyna 3
0.34%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem SKROMAK Andrzej Piotr 4
0.45%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem ŻELASKO Zbigniew 43
4.86%
N
18 1 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 281
31.79%
T
6 3 KKW SLD Lewica Razem KAPUŚCIK Sylwia 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem MIERZWA Bogdan Ryszard 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem TRZEPIZUR Grażyna 1
0.11%
N
17 12 KWW Forum Mieszkańców Powiatu ŚPIEWAK Stanisława 10
1.13%
N
18 3 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SAŁĘGA Bożena 1
0.11%
N
18 2 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe ZIÓŁKOWSKI Leszek 0
0%
N
17 11 KWW Forum Mieszkańców Powiatu PALEŃ Stanisław Józef 31
3.51%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KŁOSIŃSKI Marian Adam 9
1.02%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke RADWAN Ryszard Stanisław 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PRUCHNICKA Justyna 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PAWŁOWSKI Maciej Tomasz 1
0.11%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość ŻYWCZAK Barbara 18
2.04%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke LATAWIEC Anna Maria 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DONCHOR Elwira Małgorzata 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość PYĆ Jolanta Ewa 2
0.23%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość PLENNIKOWSKI Waldemar 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość SULICH Edward Józef 0
0%
T
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość PALEŃ Stanisław 268
30.32%
T
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DYRDA-MUSKUS Joanna 19
2.15%
N
17 7 KWW Forum Mieszkańców Powiatu BRAK Alina 6
0.68%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość CUBER Genowefa 4
0.45%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość JABŁOŃSKI Aleksander 54
6.11%
T
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość WOŁOSZYN Grażyna Ewa 4
0.45%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość BŁĄDEK Tadeusz 3
0.34%
N
17 8 KWW Forum Mieszkańców Powiatu MARUT Grzegorz 0
0%
N
18 4 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe BEDNARCZYK Marcela Anna 2
0.23%
N
17 9 KWW Forum Mieszkańców Powiatu KUDŁACIK Teresa 0
0%
N
17 10 KWW Forum Mieszkańców Powiatu GRZEGORSKI Adrian Piotr 0
0%
N
18 5 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe STRYJECKA-PEZDA Iwona Beata 0
0%
N
18 6 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe MACIUCH Anna Monika 0
0%
N
18 7 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SZAMBELAN Jerzy 36
4.07%
N
18 8 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SZKUTNIK Piotr Andrzej 1
0.11%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke CHAMERA Bartłomiej Henryk 1
0.11%
N
7 9 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke STACHOWICZ Marek Andrzej 0
0%
N
7 10 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DENIK Justyna 1
0.11%
N
7 11 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WALCZAK Adam Piotr 6
0.68%
N
7 12 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WITEK Mariusz Piotr 0
0%
N
17 1 KWW Forum Mieszkańców Powiatu SOŁTYS Mariusz 12
1.36%
T
17 2 KWW Forum Mieszkańców Powiatu DZIUBA Monika 43
4.86%
N
17 3 KWW Forum Mieszkańców Powiatu JANIEC Grzegorz 1
0.11%
T
6 10 KKW SLD Lewica Razem TOFIL Bogdan 3
0.34%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem WĘGRZYN Joanna Maria 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl