Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Bojanów, gm.
Kod terytorialny
181802
Numer obwodu
8
Adres
Dom Kultury w Maziarni, Maziarnia 126, 37-433 Bojanów
Gmina
Bojanów, gm.
Powiat
stalowowolski
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
534
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
524
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
217
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
307
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
307
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
307
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
56
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
251

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 130
6 KKW SLD Lewica Razem 3
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 2
17 KWW Forum Mieszkańców Powiatu 46
18 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe 70

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość BŁĄDEK Tadeusz 55
21.91%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość SMALISZ Agnieszka Barbara 0
0%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość SIECZKOŚ Witold Bogusław 8
3.19%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość RZEGOCKA Krystyna 2
0.80%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem SKROMAK Andrzej Piotr 1
0.40%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem ŻELASKO Zbigniew 0
0%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem KAPUŚCIK Sylwia 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem MIERZWA Bogdan Ryszard 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem TRZEPIZUR Grażyna 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem SUDOŁ Bogdan Piotr 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem JANIK Ewa Dorota 1
0.40%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem GAJDA Marek Andrzej 0
0%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem WĘGRZYN Joanna Maria 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem TOFIL Bogdan 1
0.40%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DYRDA-MUSKUS Joanna 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DONCHOR Elwira Małgorzata 0
0%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KŁOSIŃSKI Marian Adam 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke RADWAN Ryszard Stanisław 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PRUCHNICKA Justyna 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PAWŁOWSKI Maciej Tomasz 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke LATAWIEC Anna Maria 1
0.40%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke CHAMERA Bartłomiej Henryk 1
0.40%
N
7 9 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke STACHOWICZ Marek Andrzej 0
0%
N
17 12 KWW Forum Mieszkańców Powiatu ŚPIEWAK Stanisława 0
0%
N
18 1 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 11
4.38%
T
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość JABŁOŃSKI Aleksander 0
0%
T
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość CUBER Genowefa 20
7.97%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość PYĆ Jolanta Ewa 1
0.40%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość PLENNIKOWSKI Waldemar 0
0%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość SULICH Edward Józef 43
17.13%
T
18 2 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe ZIÓŁKOWSKI Leszek 0
0%
N
18 3 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SAŁĘGA Bożena 28
11.16%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość PALEŃ Stanisław 1
0.40%
T
18 10 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe BEDNARZ Elżbieta 0
0%
N
18 9 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe MIĘKINA Teresa 0
0%
N
18 8 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SZKUTNIK Piotr Andrzej 0
0%
N
18 12 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe OLEJARZ Krzysztof Józef 26
10.36%
N
18 11 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe TYPIAK Tomasz 0
0%
N
7 10 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DENIK Justyna 0
0%
N
7 11 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WALCZAK Adam Piotr 0
0%
N
7 12 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WITEK Mariusz Piotr 0
0%
N
17 1 KWW Forum Mieszkańców Powiatu SOŁTYS Mariusz 1
0.40%
T
17 2 KWW Forum Mieszkańców Powiatu DZIUBA Monika 3
1.20%
N
17 3 KWW Forum Mieszkańców Powiatu JANIEC Grzegorz 28
11.16%
T
18 4 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe BEDNARCZYK Marcela Anna 5
1.99%
N
18 5 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe STRYJECKA-PEZDA Iwona Beata 0
0%
N
18 6 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe MACIUCH Anna Monika 0
0%
N
18 7 KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe SZAMBELAN Jerzy 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość WOŁOSZYN Grażyna Ewa 0
0%
N
17 4 KWW Forum Mieszkańców Powiatu BOJCZUK Maria Magdalena 0
0%
N
17 5 KWW Forum Mieszkańców Powiatu MAZIARZ Stanisław 0
0%
N
17 6 KWW Forum Mieszkańców Powiatu GĄSIOREK Dariusz 8
3.19%
N
17 7 KWW Forum Mieszkańców Powiatu BRAK Alina 0
0%
N
17 8 KWW Forum Mieszkańców Powiatu MARUT Grzegorz 6
2.39%
N
17 9 KWW Forum Mieszkańców Powiatu KUDŁACIK Teresa 0
0%
N
17 10 KWW Forum Mieszkańców Powiatu GRZEGORSKI Adrian Piotr 0
0%
N
17 11 KWW Forum Mieszkańców Powiatu PALEŃ Stanisław Józef 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość ŻYWCZAK Barbara 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl