Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Jarocin, gm.
Kod terytorialny
181202
Numer obwodu
5
Adres
Publiczna Szkoła Podstawowa Mostkach-Sokalach, Mostki 48, 37-405 Jarocin
Gmina
Jarocin, gm.
Powiat
niżański
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
514
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
490
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
189
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
301
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
301
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
301
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
32
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
269

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 88
17 KWW "Ponad Podziałami" 11
18 KWW Niżański Blok Wyborczy 41
19 KWW Razem 15
20 KWW Wspólny Powiat 11
21 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku 26
22 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze 77

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
20 4 KWW Wspólny Powiat KISZKA Rafał Krzysztof 4
1.49%
N
18 1 KWW Niżański Blok Wyborczy LACH Zbigniew Tadeusz 37
13.75%
N
18 2 KWW Niżański Blok Wyborczy OLSZÓWKA Elżbieta Barbara 0
0%
N
18 3 KWW Niżański Blok Wyborczy DWORAK Zenon Stanisław 0
0%
N
18 4 KWW Niżański Blok Wyborczy GRZYWACZ Wiesław 0
0%
N
18 5 KWW Niżański Blok Wyborczy GREBER Bronisława 0
0%
N
18 6 KWW Niżański Blok Wyborczy WRAGA Anna 4
1.49%
N
18 7 KWW Niżański Blok Wyborczy WOŁOSZYN Fabian 0
0%
N
18 8 KWW Niżański Blok Wyborczy PUSKARCZYK Jan Marcin 0
0%
N
19 1 KWW Razem PRACOWNIK Teresa Jadwiga 0
0%
N
19 2 KWW Razem FLIS Franciszek 3
1.12%
N
19 3 KWW Razem SZEMPRUCH Elżbieta Anna 0
0%
N
19 4 KWW Razem GORCZYCA Zbigniew 12
4.46%
N
19 5 KWW Razem GRZESIAK Halina 0
0%
N
19 6 KWW Razem BIELAK Łukasz Piotr 0
0%
N
19 7 KWW Razem KUTYŁA Robert Michał 0
0%
N
19 8 KWW Razem KAPUŚCIŃSKI Gustaw 0
0%
N
20 1 KWW Wspólny Powiat KOSIOR Jan 0
0%
N
20 2 KWW Wspólny Powiat KUBASIEWICZ Justyna Janina 1
0.37%
N
20 3 KWW Wspólny Powiat DZIECHCIARZ Józef Wojciech 4
1.49%
N
17 8 KWW "Ponad Podziałami" KOTUŁA Jerzy Henryk 1
0.37%
N
20 5 KWW Wspólny Powiat SKALNA Izabela Anna 0
0%
N
20 6 KWW Wspólny Powiat KŁYZA Janina 2
0.74%
N
20 7 KWW Wspólny Powiat GŁAZ Ewa 0
0%
N
20 8 KWW Wspólny Powiat PACHLA Jerzy 0
0%
N
22 3 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze WALCZAK Józef Franciszek 29
10.78%
N
22 4 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze SZOJA Ewa Maria 0
0%
N
22 5 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze PCHEŁKA Elżbieta 1
0.37%
N
22 6 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze BRZOZOWSKI Tadeusz Ignacy 0
0%
N
22 7 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze KRUK Justyna Maria 5
1.86%
N
22 8 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze KOWALSKA Anna 0
0%
N
21 1 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KOŃ Maria Barbara 2
0.74%
N
21 2 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KATA Andrzej Stanisław 11
4.09%
N
21 3 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SOBINA Henryka Barbara 0
0%
N
21 4 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SMUTEK Grzegorz Józef 11
4.09%
N
21 5 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KOC-GRZYBOWSKA Alicja 2
0.74%
N
21 6 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SZEWC Janusz Tadeusz 0
0%
N
21 7 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku GRZĄŚKO Krystyna 0
0%
N
21 8 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SAGAN Stanisław 0
0%
N
22 1 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze SIEK Henryk Tadeusz 42
15.61%
T
22 2 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze JANIEC Jacek 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość PODPORA Tomasz 83
30.86%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość BRONKIEWICZ Janusz Marcin 0
0%
T
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość POKORA Elżbieta 0
0%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość NIEMIEC Sławomir 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość ŚLUSARCZYK Halina 2
0.74%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość MAŚLACH Bogdan 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość PUK Marta Anna 1
0.37%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość DĄBEK Janusz 2
0.74%
N
17 1 KWW "Ponad Podziałami" KOZA Franciszek 0
0%
N
17 2 KWW "Ponad Podziałami" SKIBA Halina Barbara 0
0%
N
17 3 KWW "Ponad Podziałami" WOJTAK Bogusław Mariusz 0
0%
N
17 4 KWW "Ponad Podziałami" BUDZYŃSKA Agnieszka Beata 0
0%
N
17 5 KWW "Ponad Podziałami" ZAWROTNIAK Witold 4
1.49%
N
17 6 KWW "Ponad Podziałami" WOŁOSZYN Karol Wojciech 6
2.23%
T
17 7 KWW "Ponad Podziałami" ZIĘBA Bożena 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl