Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Jarocin, gm.
Kod terytorialny
181202
Numer obwodu
4
Adres
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Golczańskim, Majdan Golczański 61, 37-405 Jarocin
Gmina
Jarocin, gm.
Powiat
niżański
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
557
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
530
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
249
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
281
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
281
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
281
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
42
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
239

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 102
17 KWW "Ponad Podziałami" 2
18 KWW Niżański Blok Wyborczy 6
19 KWW Razem 9
20 KWW Wspólny Powiat 6
21 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku 29
22 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze 85

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
22 1 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze SIEK Henryk Tadeusz 72
30.13%
T
19 3 KWW Razem SZEMPRUCH Elżbieta Anna 0
0%
N
19 2 KWW Razem FLIS Franciszek 3
1.26%
N
19 1 KWW Razem PRACOWNIK Teresa Jadwiga 0
0%
N
18 8 KWW Niżański Blok Wyborczy PUSKARCZYK Jan Marcin 0
0%
N
18 3 KWW Niżański Blok Wyborczy DWORAK Zenon Stanisław 0
0%
N
18 2 KWW Niżański Blok Wyborczy OLSZÓWKA Elżbieta Barbara 0
0%
N
18 1 KWW Niżański Blok Wyborczy LACH Zbigniew Tadeusz 6
2.51%
N
17 8 KWW "Ponad Podziałami" KOTUŁA Jerzy Henryk 0
0%
N
17 7 KWW "Ponad Podziałami" ZIĘBA Bożena 0
0%
N
17 6 KWW "Ponad Podziałami" WOŁOSZYN Karol Wojciech 1
0.42%
T
20 1 KWW Wspólny Powiat KOSIOR Jan 0
0%
N
20 2 KWW Wspólny Powiat KUBASIEWICZ Justyna Janina 2
0.84%
N
20 3 KWW Wspólny Powiat DZIECHCIARZ Józef Wojciech 3
1.26%
N
20 4 KWW Wspólny Powiat KISZKA Rafał Krzysztof 1
0.42%
N
20 5 KWW Wspólny Powiat SKALNA Izabela Anna 0
0%
N
20 6 KWW Wspólny Powiat KŁYZA Janina 0
0%
N
20 7 KWW Wspólny Powiat GŁAZ Ewa 0
0%
N
20 8 KWW Wspólny Powiat PACHLA Jerzy 0
0%
N
21 1 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KOŃ Maria Barbara 2
0.84%
N
21 2 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KATA Andrzej Stanisław 7
2.93%
N
21 3 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SOBINA Henryka Barbara 0
0%
N
21 4 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SMUTEK Grzegorz Józef 20
8.37%
N
21 5 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku KOC-GRZYBOWSKA Alicja 0
0%
N
21 6 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SZEWC Janusz Tadeusz 0
0%
N
21 7 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku GRZĄŚKO Krystyna 0
0%
N
21 8 KWW Porozumienie Prawicy w Nisku SAGAN Stanisław 0
0%
N
19 4 KWW Razem GORCZYCA Zbigniew 5
2.09%
N
22 2 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze JANIEC Jacek 0
0%
N
22 3 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze WALCZAK Józef Franciszek 13
5.44%
N
22 4 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze SZOJA Ewa Maria 0
0%
N
22 5 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze PCHEŁKA Elżbieta 0
0%
N
22 6 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze BRZOZOWSKI Tadeusz Ignacy 0
0%
N
22 7 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze KRUK Justyna Maria 0
0%
N
22 8 KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze KOWALSKA Anna 0
0%
N
17 5 KWW "Ponad Podziałami" ZAWROTNIAK Witold 0
0%
N
17 4 KWW "Ponad Podziałami" BUDZYŃSKA Agnieszka Beata 0
0%
N
17 3 KWW "Ponad Podziałami" WOJTAK Bogusław Mariusz 1
0.42%
N
17 2 KWW "Ponad Podziałami" SKIBA Halina Barbara 0
0%
N
17 1 KWW "Ponad Podziałami" KOZA Franciszek 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość MAŚLACH Bogdan 3
1.26%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość ŚLUSARCZYK Halina 11
4.60%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość NIEMIEC Sławomir 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość POKORA Elżbieta 1
0.42%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość BRONKIEWICZ Janusz Marcin 0
0%
T
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość PODPORA Tomasz 87
36.40%
T
18 4 KWW Niżański Blok Wyborczy GRZYWACZ Wiesław 0
0%
N
18 5 KWW Niżański Blok Wyborczy GREBER Bronisława 0
0%
N
18 6 KWW Niżański Blok Wyborczy WRAGA Anna 0
0%
N
18 7 KWW Niżański Blok Wyborczy WOŁOSZYN Fabian 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość PUK Marta Anna 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość DĄBEK Janusz 0
0%
N
19 8 KWW Razem KAPUŚCIŃSKI Gustaw 0
0%
N
19 7 KWW Razem KUTYŁA Robert Michał 1
0.42%
N
19 6 KWW Razem BIELAK Łukasz Piotr 0
0%
N
19 5 KWW Razem GRZESIAK Halina 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl