Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Kuryłówka, gm.
Kod terytorialny
180803
Numer obwodu
3
Adres
Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu, Jastrzębiec 47, 37-304 Brzyska Wola
Gmina
Kuryłówka, gm.
Powiat
leżajski
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
220
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
189
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
47
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
142
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
142
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
142
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
11
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
131

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 51
17 KWW Ziemia Leżajska 6
18 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców 0
19 KWW Rozwój Gminy i Powiatu 69
20 KWW Forum Samorządowe Prawicy 5
21 KWW Razem Ponad Podziałami 0

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
19 8 KWW Rozwój Gminy i Powiatu KRYLA Krzysztof Daniel 0
0%
N
19 7 KWW Rozwój Gminy i Powiatu WILKOS Olga Katarzyna 0
0%
N
19 6 KWW Rozwój Gminy i Powiatu DOBEL Agnieszka 0
0%
N
19 5 KWW Rozwój Gminy i Powiatu ZIĘZIO Urszula Maria 67
51.15%
N
19 4 KWW Rozwój Gminy i Powiatu MIŚ Andrzej 0
0%
N
19 3 KWW Rozwój Gminy i Powiatu POŁEĆ Leszek Jan 1
0.76%
N
19 2 KWW Rozwój Gminy i Powiatu HALESIAK Tadeusz 1
0.76%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KRAJEWSKI Franciszek 0
0%
T
19 1 KWW Rozwój Gminy i Powiatu MAJKUT Józef 0
0%
T
20 6 KWW Forum Samorządowe Prawicy DĄDALSKA Alina Agnieszka 0
0%
N
21 1 KWW Razem Ponad Podziałami SZCZAP Agnieszka Barbara 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość GRUCA Tomasz Piotr 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość MAKÓWKA Kazimierz Krzysztof 0
0%
N
21 2 KWW Razem Ponad Podziałami HOŁY Marian 0
0%
N
17 1 KWW Ziemia Leżajska MATUSZEK Roman 0
0%
T
18 2 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców ŁADAK Łukasz Jan 0
0%
N
21 3 KWW Razem Ponad Podziałami MACH Jolanta Alicja 0
0%
N
21 4 KWW Razem Ponad Podziałami CHRUPCAŁA Piotr 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość ŚLIWA Joanna Dorota 1
0.76%
N
17 2 KWW Ziemia Leżajska SZAŁAJKO Roman 6
4.58%
N
17 3 KWW Ziemia Leżajska MAŁYSA Danuta Wanda 0
0%
N
17 4 KWW Ziemia Leżajska SALWACH Małgorzata Stanisława 0
0%
N
17 5 KWW Ziemia Leżajska NIECKARZ Zbigniew Roman 0
0%
N
17 6 KWW Ziemia Leżajska GDAŃSKI Zbigniew Marcin 0
0%
N
18 1 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców PAŻYRA Krystian Józef 0
0%
N
17 8 KWW Ziemia Leżajska MACH-WAWRZASZEK Katarzyna 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość TOŁPA Barbara 2
1.53%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość LIZAK Ryszard Piotr 0
0%
N
18 3 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców WNUK Irena 0
0%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość KOWAL Faustyna Beata 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość KOGUT Marek 48
36.64%
T
18 5 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców ZAGAJA Monika Maria 0
0%
N
20 5 KWW Forum Samorządowe Prawicy KOWAL Małgorzata 0
0%
N
17 7 KWW Ziemia Leżajska MISIĄG Jan Andrzej 0
0%
N
18 4 KWW Przyjazny Samorząd dla Mieszkańców MAZURKIEWICZ Agnieszka 0
0%
N
20 4 KWW Forum Samorządowe Prawicy Ozga Paulina 0
0%
N
20 3 KWW Forum Samorządowe Prawicy FUS Waldemar Józef 5
3.82%
N
20 2 KWW Forum Samorządowe Prawicy PAWLUS Bolesław Bogusław 0
0%
N
20 1 KWW Forum Samorządowe Prawicy STOPYRA Kazimierz 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl