Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Świerzawa, gm.
Kod terytorialny
022604
Numer obwodu
2
Adres
Szkoła Podstawowa, Nowy Kościół ul. Szkolna 12, 59-540 Świerzawa
Gmina
Świerzawa, gm.
Powiat
złotoryjski
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1124
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1130
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
702
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
428
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
428
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
428
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
67
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
361

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 201
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 17
4 KW Platforma Obywatelska RP 26
6 KKW SLD Lewica Razem 16
12 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU 64
13 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 20
14 KWW 2014+ 7
15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 10

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
4 1 KW Platforma Obywatelska RP JAGIEŁŁO Jakub Krzysztof 11
3.05%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość CISZEK Zenon Józef 1
0.28%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość KOŚLACZ Patrycja 1
0.28%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość STĘPKA Kamila Anna 1
0.28%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość MALEC Arkadiusz Józef 1
0.28%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość PIEKARCZYK Jolanta Katarzyna 1
0.28%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość GRZYBCZYK Jadwiga Bernardyna 4
1.11%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość GAŁUSZKA Władysław 8
2.22%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL MROCZKOWSKA Zuzanna Maria 3
0.83%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL GRALAK Anna 5
1.39%
N
15 6 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOŁUCH Sławomir Grzegorz 0
0%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL CZERWIEŃ-DWOJAK Antonina 0
0%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL BARAN Krzysztof Józef 8
2.22%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem JACKOWSKI Stefan 2
0.55%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem STASIAK Magdalena Katarzyna 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem DUDEK Marcin 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem KASZUBOWSKA Romana Kamila 3
0.83%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem KMIECIK Dariusz Andrzej 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem ŁAPAJ Irena 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem SZYMAŃSKI Jacek Teodor 6
1.66%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP KRÓL Anna Małgorzata 0
0%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP MARYSIAK Iwona Jadwiga 1
0.28%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP SZUBER Joanna Maria 2
0.55%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP ŁAPIŃSKI Paweł Cezary 8
2.22%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL SZEWCZUK Jadwiga 1
0.28%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL MAZUREK Monika Marzena 0
0%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL JAKUBOWSKI Ireneusz Paweł 7
1.94%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL ZIĘBA Zbigniew 177
49.03%
T
15 5 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWIECIŃSKI Waldemar Piotr 1
0.28%
N
12 1 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU SIWIŃSKA Iwona Emilia 0
0%
N
12 8 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU Sudoł Józef Roman 14
3.88%
T
12 7 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU SIKORSKA Monika Magdalena 0
0%
N
12 6 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU KRUSZEWSKI Sebastian Paweł 0
0%
N
12 5 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU DAJCZ Piotr Jan 0
0%
N
12 4 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU PIRUS Danuta 2
0.55%
N
12 3 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU HANEBACH Iwona Mariola 27
7.48%
N
15 4 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SIKORSKA Antonina 0
0%
N
15 3 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZAJĄC Grażyna Irena 3
0.83%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem MACIEJSKI Jan Bogdan 5
1.39%
N
15 2 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GRUDNIEWICZ-BARANIECKA Maria 0
0%
N
15 1 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PIETRUSZKA Zbigniew Augustyn 0
0%
T
14 3 KWW 2014+ TABAS Kazimierz 0
0%
N
14 2 KWW 2014+ ZIĘBA Joanna Marta 0
0%
N
14 1 KWW 2014+ WRZEŚNIAK Bogumiła 7
1.94%
N
13 8 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ WARCHOŁ Robert Edward 12
3.32%
N
13 7 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ BIESIADECKA Elżbieta Zofia 1
0.28%
N
13 6 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ URBANOWICZ Tadeusz 4
1.11%
N
13 5 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ POSPIECH Barbara 0
0%
N
13 4 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ PALLACH Zbigniew 0
0%
N
13 3 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KOSZ Sławomir 0
0%
N
13 2 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ TUSIŃSKA Elżbieta Janina 0
0%
N
13 1 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ HORODYSKI Łukasz 3
0.83%
T
12 2 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU MOSOŃ Zbigniew 21
5.82%
N
15 8 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RYCHLICKI Stanisław 2
0.55%
N
15 7 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA WOLNY Ryszard Edmund 4
1.11%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP BRZOSTOWSKI Robert Andrzej 2
0.55%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP WIŚNIAK Norbert Jerzy 0
0%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP CIECHANOWICZ Barbara Stefania 2
0.55%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl