Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wybory samorządowe 2014 - statystyki

WYBORY SAMORZĄDOWE '2014 W LICZBACH

 • 30.548.021

- to liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach

 • 2.825

- to liczba jednostek samorządu terytorialnego w których przeprowadzone będą wybory organów stanowiących (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy )

 • 2.412

- to liczba gmin, w których radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych

 • 65

- to liczba miast na prawach powiatu, w których radni do rady miasta będą wybierani w okręgach wielomandatowych

 • 314

- to liczba powiatów , w których radni do rady powiatu będą wybierani w okręgach wielomandatowych

 • 16

- to liczba województw, w których radni do sejmików województw będą wybierani w okręgach wielomandatowych

 • 18

- to liczba dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w których radni dzielnic będą wybierani w okręgach wielomandatowych

 • 46.790

- to liczba wybieranych radnych

 • 37.842

- to liczba radnych gmin wybieranych w gminach w okręgach jednomandatowych

 • 1.694

- to liczba radnych gmin wybieranych w miastach na prawach powiatu

 • 6.276

- to liczba wybieranych radnych powiatowych (rad powiatów)

 • 555

- to liczba wybieranych radnych województw (sejmików województw)

 • 423

- to liczba radnych dzielnic wybieranych w dzielnicach m. st. Warszawy

 • 2.477

- to liczba gmin, w których będą wybierane organy wykonawcze (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast)

 • 1.565

- to liczba gmin, w których będą wybierani wójtowie

 • 806

- to liczba miast i gmin, w których będą wybierani burmistrzowie

 • 106

- to liczba miast, w których będą wybierani prezydenci miast

 • 274.401

- to liczba wyborców, którzy mogą wchodzić w skład terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) oraz obwodowych komisji wyborczych

 • 40.000

- to minimalna liczba osób zapewniających obsługę administracyjno – techniczną i informatyczną pracy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 • 122.084.544

- to liczba kart do głosowania, które będą wydrukowane dla wyborów radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • 39.638

- to liczba rodzajów kart do głosowania, które będą wydrukowane (dla każdego okręgu wyborczego drukuje się odrębną kartę do głosowania)

 • 610.423

- tyle kilogramów ważyłyby karty do głosowania, gdyby każda karta była tylko jednostronicową formatu A4 (można przyjąć, iż karty drukowane dla wyborów rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów i sejmików województw będą składały się od kilku do kilkunastu stron)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl