Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listpada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.; stan na 30 października 2014 r.)

Nazwa komitetu wyborczego Adres strony internetowej Termin na zawiadomienie Data zawiadomienia Uwagi
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego kw2.zs.org.pl 3 września 2014 r.
3 września 2014 r.
 
Komitet Wyborczy Samoobrona www.kwsamoobrona.org.pl 3 września 2014 r. 4 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe www.psl.org.pl/samorzad_2014 4 września 2014 r. 4 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia kw.db.org.pl 4 września 2014 r. 4 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke www.samorzad.kwnpjkm.pl 3 września 2014 r. 4 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP kwporpsamorzad2014.platforma.org 5 września 2014 r. 5 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne www.kwsd.pl 11 września 2014 r. 10 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska autonomia.pl/2014 8 września 2014 r. 11 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość www.samorzad.pis.org.pl 12 września 2014 r. 12 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl 11 września 2014 r. 15 września 2014 r.  
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem lewicarazem.org 9 września 2014 r. 15 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro www.solidarna.org.pl/kw-samorzad 10 września 2014 r. 17 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Twój Ruch kwtwojruch.pl/ 11 września 2014 r. 19 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Partia Libertariańska partialibertarianska.org/komitet-wyborczy/ 15 września 2014 r. 29 września 2014 r.  
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy narodowcy2014.pl/kww-rn 15 września 2014 r. 17 października 2014 r.  
Komitet WyborczyPolska Razem Jarosława Gowina polskarazem.pl/komitet-wyborczy-prjg 11 września 2014 r. 27 października 2014 r.  
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność www.kwwwps.pl 10 września 2014 r. 29 października 2014 r.  

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl