Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2014 r. dotyczące sporządzania wykazów podpisów poparcia dla zgłoszenia listy

ZPOW-703-712/14

Zgodnie z art. 427 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów na radnych musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę, numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana, nazwiska i imiona zgłaszanych kandydatów oraz stosowną adnotację o udzieleniu poparcia.

Umieszczenie na wykazie podpisów innych informacji poza wskazanymi wyżej, nie powoduje nieważności podpisów złożonych na takim wykazie, o ile informacje te nie wprowadzały w błąd wyborców.

Ponadto wykaz może być sporządzony dwustronnie, przy czym pierwsza strona powinna spełniać wskazane wyżej wymogi, zaś druga strona może być kontynuacją rubryk tabeli „Osoby popierające listę kandydatów” przy zachowaniu kolejności numeracji w rubryce „Lp.”.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Kazimierz Wojciech Czaplicki

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl